De inzameling van huishoudelijk afval wordt verzorgd door ACV. Op de website van ACV leest u alles over de inzameling van het huishoudelijk afval via kliko's en ondergrondse containers.

Tarieven 

Kijk voor de afvalstoffenheffing bij de belastingtarieven.

 

Grofvuil inleveren bij de werf

Grofvuil kunt u inleveren bij de werf aan de Molenstraat. Dit kan iedere vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Daarnaast is de werf één zaterdagochtend in de maand open, ook tussen 9.00 uur en 12.00 uur. U moet hiervoor een afspraak maken. 

Maak hier een afspraak

Bij het inleveren gelden de volgende regels:

 • Zonder inschrijving kunt u geen afval brengen. Er wordt geen uitzondering gemaakt.
 • Het hek van de gemeentewerf is dicht, het wordt voor u geopend als u aan de beurt bent.
 • Neem een geldig ID-bewijs mee, hier kan om gevraagd worden.
 • Bent u te vroeg of moet u even wachten, blijf in de auto.
 • Kom met maximaal 2 personen en zonder kinderen.
 • Houd 1,5 meter afstand van medewerkers.
 • Breng uw afval en verlaat het terrein daarna meteen om doorstroom te houden.
 • Heeft u gezondheidsklachten, blijf thuis! Wij verzoeken u de afspraak te annuleren en een nieuwe te maken.

Op laten halen

Grofvuil, grof tuinafval, metalen en elektrische apparaten kunt u ook laten ophalen. Hiervoor moet u een afspraak met ACV maken. Dit kost € 25,00 per m³ . 

Luiercontainers

Luiers mogen niet in de kliko's voor het huishoudelijk afval. Daarvoor zijn speciale luiercontainers geplaatst. U vindt deze op de volgende plaatsen:

 • Kinderdagverblijf ‘t Blauwe Kieltje, Groeperweg 4, 3927 CR Renswoude
 • Sporthal De Hokhorst, ter hoogte van de parkeerplaats
 • hoek Taets van Amerongenweg en Kerkstraat

Medisch afval

Heeft u om medische redenen veel afval? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vast tarief aan afvalstoffenheffing. Dit tarief bedraagt € 294,00 per jaar. Informatie over het indienen van een verzoek vindt u in het Belastingloket.