De inzameling van huishoudelijk afval wordt verzorgd door ACV. Op de website van ACV(externe link) leest u alles over de inzameling van het huishoudelijk afval via kliko's en ondergrondse containers. Ook voor het brengen van grofvuil kunt u terecht bij ACV.

Grofvuil inleveren

Sinds januari 2022 kan het grofvuil niet meer bij de gemeentewerf ingeleverd. U kunt nu terecht bij het afvalbrengstation in Ede. De openingstijden en meer informatie vindt u op de website van ACV(externe link).

Afvalpas

Ieder huishouden heeft een afvalpas. Hierop staan ieder kalender jaar zes gratis punten. Met deze punten heeft u zes keer gratis toegang tot het brengplatform op het afvalbrengstation aan de Neonstraat 4 in Ede. Op de website van ACV(externe link) vindt u meer informatie over welk afval u punten kost.
Neem altijd uw afvalpas mee wanneer u het afvalbrengstation bezoekt.


Op laten halen

Grofvuil, grof tuinafval, metalen en elektrische apparaten kunt u ook laten ophalen. Hiervoor moet u een afspraak met ACV(externe link) maken. Dit kost € 25,00 per m³ . 

 

Luiercontainers

Luiers mogen niet in de kliko's voor het huishoudelijk afval. Daarvoor zijn speciale luiercontainers geplaatst. U vindt deze op de volgende plaatsen:

  • Kinderdagverblijf ‘t Blauwe Kieltje, Groeperweg 4, 3927 CR Renswoude
  • Sporthal De Hokhorst, ter hoogte van de parkeerplaats
  • hoek Taets van Amerongenweg en Kerkstraat

Medisch afval

Heeft u om medische redenen veel afval? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vast tarief aan afvalstoffenheffing. Dit tarief bedraagt € 294,00 per jaar. Informatie over het indienen van een verzoek vindt u in het Belastingloket.

Milieubus

Klein huishoudelijk afval dat niet bij het restafval hoort kunt u gratis inleveren bij de Milieubus. 

De Milieubus is  voor kleine hoeveelheden afval, zoals:

  • Klein Chemische Afval (Bijvoorbeeld: lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen.)
  • Kleine elektrische apparaten
  • Frituuroliën- en vet
  • Textiel
  • Klein metalen voorwerpen (Bijvoorbeeld pannen)

Kijk voor de data en locatie op de website van ACV.(externe link)

Afvalkalender

Op de afvalkalender kunt u zien wanneer welke kliko wordt geleegd. U kunt uw postcode en huisnummer invullen zodat u de data van uw adres te zien krijgt. Ook ziet u op een kaart waar de verschillende glas-, luier- en textielcontainers staan.

De persoonlijke afvalkalender kunt u printen. U kunt de verschillende data in uw digitale agenda zetten. Ook kunt u zich aanmelden voor een herinnering die u per e-mail ontvangt. 

Wat betaal ik voor de inzameling van afval?

De kosten voor afval betaalt u via de gemeentelijke belasting. Kijk voor de kosten bij: belastingtarieven.

afvalkalender, milieubus, grofvuil, klein chemisch afval, luiers, luiercontainer