De inzameling van huishoudelijk afval wordt verzorgd door ACV. Op de website van ACV leest u alles over de inzameling van het huishoudelijk afval via kliko's en ondergrondse containers.

Wat betaal ik voor de inzameling van afval?

De kosten voor afval betaalt u via de gemeentelijke belasting. Kijk voor de kosten bij: belastingtarieven.

Grofvuil inleveren

Grofvuil kunt u inleveren bij de werf aan de Molenstraat. Dit kan iedere vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Daarnaast is de werf één zaterdagochtend in de maand open, ook tussen 9.00 uur en 12.00 uur. U moet hiervoor een afspraak maken. 

Maak hier een afspraak

Bij het inleveren gelden de volgende regels:

 • Zonder inschrijving kunt u geen afval brengen. Er wordt geen uitzondering gemaakt.
 • Het hek van de gemeentewerf is dicht, het wordt voor u geopend als u aan de beurt bent.
 • Neem een geldig ID-bewijs mee, hier kan om gevraagd worden.
 • Bent u te vroeg of moet u even wachten, blijf in de auto.
 • Kom met maximaal 2 personen en zonder kinderen.
 • Houd 1,5 meter afstand van medewerkers.
 • Breng uw afval en verlaat het terrein daarna meteen om doorstroom te houden.
 • Heeft u gezondheidsklachten, blijf thuis! Wij verzoeken u de afspraak te annuleren en een nieuwe te maken.

Op laten halen

Grofvuil, grof tuinafval, metalen en elektrische apparaten kunt u ook laten ophalen. Hiervoor moet u een afspraak met ACV maken. Dit kost € 25,00 per m³ . 

Wijzigingen vanaf 1 januari 2022

Vanaf januari kan het grofvuil niet langer bij de gemeentewerf ingeleverd. U kunt dan terecht bij het afvalbrengstation in Ede. Berichtgeving hierover volgt in de Heraut, hier op de website en via een persoonlijke brief.

Luiercontainers

Luiers mogen niet in de kliko's voor het huishoudelijk afval. Daarvoor zijn speciale luiercontainers geplaatst. U vindt deze op de volgende plaatsen:

 • Kinderdagverblijf ‘t Blauwe Kieltje, Groeperweg 4, 3927 CR Renswoude
 • Sporthal De Hokhorst, ter hoogte van de parkeerplaats
 • hoek Taets van Amerongenweg en Kerkstraat

Medisch afval

Heeft u om medische redenen veel afval? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vast tarief aan afvalstoffenheffing. Dit tarief bedraagt € 294,00 per jaar. Informatie over het indienen van een verzoek vindt u in het Belastingloket.