Is deze site veilig?

Deze site is veilig. De informatie die u verzendt of ontvangt via de site, is privé.

De meeste browsers laten meteen zien of een site veilig is of niet. Google Chrome geeft dit bijvoorbeeld aan met een slotje voor het adres. Als een site niet veilig is, ontbreekt dit slotje en staat er een rondje met een i. In Firefox staat altijd zo'n rondje met een i. Daarachter staat bij een beveiligde site een slotje. Als de site als onveilig wordt gezien, staat er een rood streepje door het slotje. 

U kunt ook zien dat een site veilig is als het adres begint met https in plaats van http. 

Wees altijd voorzichtig met het delen van privé-informatie, ook als u een slotje ziet. Kijk in de adresbalk om te controleren of u op de site bent die u wilt bezoeken.

Proclaimer en privacy

Dit is de officiële website van gemeente Renswoude. De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Bij de samenstelling van de inhoud van deze website betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij doen er alles aan deze inhoud actueel en juist te houden.

Komt u desondanks fouten of verouderde informatie tegen dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt hiervoor contact opnemen via het e-mailadres webmaster@renswoude.nl. U kunt ook rechtstreeks reageren via de knop Uw mening onderaan elke pagina.
Het is mogelijk dat de inhoud van een archiefgedeelte van de site verouderd is. In dergelijke gevallen geldt bij officiële documenten de tekst van de meest recente officiële papieren versie. Ook persberichten, mededelingen en bekendmakingen komen op den duur in het archief. Die berichten worden na plaatsing niet meer aangepast aan recente ontwikkelingen.
Gearchiveerde publicaties herkent u aan een verloopdatum (boven in de publicatie).

E-mailberichten

Elk e-mailbericht dat binnenkomt bij gemeente wordt met zorg behandeld. Het is echter door de gemeente niet uit te sluiten dat een e-mailbericht bij verzending op weg naar de gemeente via internet door derden wordt ingezien. Dit valt buiten het bereik van de gemeentelijke bevoegdheid of verantwoordelijkheid.
De naam-, adres-, woonplaatsgegevens die door u worden opgegeven voor beantwoording worden door gemeente Renswoude alleen voor dit doel gebruikt.

Privacy

De gemeente Renswoude hecht waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze site. Informatie over bezoeken aan onze website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking en nooit ter identificatie van individuele personen.

Bij het aanvragen van interactieve diensten moet u bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Deze verwerkt de gemeente Renswoude alleen om u de gevraagde dienst te kunnen leveren. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als aanvrager van het product vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen.

De formulieren die u op de website invult worden allemaal verzonden via een beveiligde verbinding. 

Als u vragen of opmerkingen heeft over de borging van uw privacy en het verwerken van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming, Femke Hendrikx via FG@renswoude.nl.

Auteursrecht

Gemeente Renswoude behoudt zich het auteursrecht voor op de via deze site verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit teksten of grafische voorstellingen op de website mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.
Mocht u informatie aantreffen waarvan u zelf de auteur of maker bent en u vindt dat dit onterecht geplaatst is, neem dan contact op met de webmaster.

Gebruik wapen van gemeente Renswoude

Het recht om het gemeentewapen te voeren is door de Kroon bij Koninklijk Besluit uitsluitend verleend aan de gemeente Renswoude. Het zonder toestemming gebruiken van het gemeentelijk wapen is niet toegestaan.

Links

Links naar derden worden uitsluitend voor gebruikersgemak verstrekt.
Gemeente Renswoude heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Gebruik van afbeeldingen

De afbeeldingen die wij op deze site gebruiken zijn door ons zelf gemaakt of de rechten van de afbeelding zijn geregeld door aankoop of afspraak. Mocht u toch afbeeldingen aantreffen waarvan u auteursrecht heeft of waar u vragen over heeft, neem dan contact op met de webmaster via webmaster@renswoude.nl.

Voor afbeeldingen waarvan het vereist is worden auteursrechten vermeld op de pagina credits

Archief website

De website wordt regelmatig gearchiveerd. U kunt in dit webarchief zien wat er op een bepaalde datum in het verleden op de website stond. 

Archief raadplegen