In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)(externe link) staat welke regels er gelden op het gebied van openbare orde en veiligheid. 

Wat te doen bij een ramp of crisis

Brandweer

In Renswoude hebben we een korps van de vrijwillige brandweer. Op de facebookpagina van de brandweer(externe link) vindt u informatie over het korps. Brandweer Renswoude is onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht (Vru). Kijk voor meer informatie op www.vru.nl(externe link).

Politie

Het politiebureau in Renswoude hoort bij het wijkteam van de politie in Veenendaal. Daar zitten diverse ondersteunende diensten, zoals de Recherche, die de politie in Renswoude ondersteunen in haar taak. Vanuit dit bureau werkt  ook de wijkagent voor de bewoners van Renswoude.
Bel 112 als elke seconde telt. 0900-8844 Geen spoed, wél politie.

Wilt u o persoonlijk in contact komen met een politiemedewerker dan kunt u bij het districtsbureau in Veenendaal terecht. Adres: Boompjesgoed 12.

Op www.politie.nl kunt u meer informatie vinden. Ook kunt u via de link http://www.politie.nl/mijn-buurt(externe link) de nieuwsberichten uit Renswoude en omgeving vinden.

Wijkagent

Korné Ufkes is de wijkagent in de gemeente Renswoude. Hij vormt het directe aanspreekpunt van de politie voor de bewoners. Hij wil samen met partners in veiligheid zoals de gemeente, horecaondernemers, middenstanders en bewoners werken aan lange termijn oplossingen en criminaliteitspreventie.

De wijkagent is bij niet spoedeisende meldingen per e-mail te bereiken, of via het centrale telefoonnummer 0900-8844.

e-mail: korne.ufkes@politie.nl | twitter: @PolitieVEEN(externe link) | facebook: PolitieVeenendaal(externe link)

Zijn er regelmatig vernielingen in de buurt, wilt u advies voor het starten van buurtpreventie, is er onveilig parkeergedrag voor een school, een oplopend conflict of is er toenemende overlast bij een hangplek? U kunt met vragen over wijkgerichte criminaliteit, verkeersveiligheid, verzoek om toezicht, advies/voorlichting over veiligheid, conflictbemiddeling en overlastsituaties bij de wijkagent terecht.

Verder draait er in Renswoude een collectieve beveiliging samen met Scherpenzeel en Woudenberg. Een particuliere beveiligingsdienst surveilleert in de nachtelijke uren bij aangesloten bedrijven. Zij rapporteren dagelijks hun bijzonderheden aan de wijkagent.

Veiligheidsregio Utrecht

De veiligheidsregio is de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht. In de VRU werken 26 regionale gemeenten samen, onder het motto 'Uw veiligheid, ons werk'.

De VRU:

  • verleent hulp op straat voor de inwoners van deze regio.
  • adviseert over en houdt toezicht op veiligheid.
  • levert slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.
  • voert regie over (fysieke) veiligheid en brengt partijen bijeen.

Kijk voor meer informatie op de website van de VRU(externe link). Hier leest u onder andere wat u kunt doen voor uw eigen veiligheid zoals het maken van een noodpakket.

Burgernet

Een veilige woon- en leefomgeving. Met Burgernet kunnen we daar gezamenlijk wat aan doen. De gemeente en de politie werken aan de veiligheid op straat. Maar, we kunnen uw hulp goed gebruiken. Want Burgernet, dat bent u!

Burgernet is een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven in de gemeente. Als er een melding komt van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, dan start de politie Burgernet op. De Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over de afloop van de actie. Zo vergroten we samen de kans dat een vermist kind snel wordt opgespoord of dat een verdachte sneller wordt gepakt. Met dank aan u!

Meedoen?

U bepaalt zelf hoe u meedoet: met uw vaste telefoon of uw mobiele telefoon. U kunt zelf aangeven tussen welke tijdstippen u wel en juist niet bereikbaar wilt zijn. En deelname is gratis. Bent u 16 jaar of ouder? Dan kunt u zich aanmelden via www.burgernet.nl(externe link).

Buurtpreventie WhatsApp

In Renswoude zijn meerdere WhatsApp-groepen actief voor waarin de bewoners onderling makkelijk en snel informatie uitwisselen. Bijvoorbeeld bij verdachte situaties. U leest daar meer over op de pagina Buurtpreventie.