Alle agenda's en vergaderstukken van de raad en de raadscommissie kunt u inzien op renswoude.raadsinformatie.nl(externe link). U kunt de vergaderingen terugkijken maar ook live volgen. U kunt ook gebruik maken van de app Notubox op een Android tablet of iPad. 

Ga naar de kalender van de vergaderingen.

Spreek in tijdens een vergadering 

Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda van de raad en wilt u uw mening geven? Spreek dan in tijdens een vergadering van de raadscommissie. De raad neemt uw inbreng graag mee bij het nemen van zijn besluit. 
Bent u betrokken bij een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat en wilt u uw mening geven? Spreek dan in tijdens een vergadering van de gemeenteraad. 

Aanmelden kan tot de vrijdag voor de betreffende vergadering door te mailen naar griffie@renswoude.nl. Na aanmelding neemt een medewerker van de griffie contact met u op.

Beantwoording raadsvragen

Beantwoording van de vragen die door de leden gesteld zijn in de raads- en/of commissievergaderingen vanaf 2021, vindt u bij de raadsinformatie(externe link).

U kunt in dat overzicht de verschillende vragen en antwoorden afzonderlijk bekijken. Ze zijn gesorteerd op de datum van de vergadering waarin ze zijn gesteld. Door middel van een filter kan een overzicht gemaakt worden van bijvoorbeeld nog niet beantwoorde vragen.

Besluitenlijsten

De besluitenlijsten van de verschillende vergaderingen zijn op dit moment niet in 1 overzicht te raadplegen. Deze worden zo snel mogelijk bij de raadsinformatie geplaatst. U vindt ze ook altijd terug als onderdeel van de agenda van de eerst volgende vergadering.