De inhoud is geladen.

Omgeving

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. De Omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed.

De informatie op onze website wordt zo snel mogelijk aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Meer hierover vindt u de pagina van de Rijksoverheid.