De gemeente heeft de ambitie om jaarlijks 50-75 woningen te bouwen en denkt dat hiervoor vanaf 2027/2028 gebouwd moet worden in het gebied Binnen de Beken Zuid – Zuidwest (ZZw). 

luchtfoto van de gemeente met aan de onderkant het vlak in het blauw aangegeven

In de Omgevingsvisie 2018-2030 is dit gebied aangewezen voor de toekomstige dorpsuitbreiding. Op dit moment ligt het gebied nog buiten het stedelijke gebied (de rode contouren) van de provincie Utrecht waardoor er niet zomaar woningen gebouwd mogen worden.

Ontwikkeling visie

Bureau Nieuwe Gracht uit Utrecht heeft van de gemeente de opdracht gekregen om een visie voor dit gebied op te stellen om te kijken waar en hoe toekomstige woningbouw hier mogelijk is.

Presentatie 16 april

Het stedenbouwkundig bureau heeft een analyse van het gebied gemaakt. Ook hebben ze een aantal mogelijke varianten voor de dorpsuitbreiding gemaakt. Deze informatie werd gepresenteerd op 16 april in ’t Podium. Ongeveer 120 inwoners kwamen langs om meer informatie over de visie te krijgen. Zij maakten ook gebruik van de mogelijkheid om plussen en minnen te plaatsen bij de mogelijke varianten, bouwhoogte en flexwonen.

Vervolg

Het stedenbouwkundig bureau bekijkt alle genoemde plussen en minnen en werkt de visie verder uit. Op 7 mei presenteren ze het tussenresultaat in een raadsinformatiebijeenkomst aan de gemeenteraad. Deze avond is bedoeld om de opgehaalde informatie te delen als tussenstap voor het opstellen van de visie. U kunt deze vergadering bijwonen maar ook online volgen. Vergadering Raadsinformatiebijeenkomst Visie Binnen de beken Zuid en Zuidwest 07-05-2024 Gemeente Renswoude
Bij de vergaderstukken vindt u de presentatie zoals die op de informatieavond van 16 april is gegeven. 
Later dit jaar is formele vaststelling van de stedenbouwkundige visie aan de orde. Dan is er ook de mogelijkheid om bij de voorbereidende commissievergadering in te spreken. 

Daarna moet de provincie hier ook mee instemmen voordat er verder gewerkt kan worden aan een Omgevingsplan (voorheen het bestemmingsplan) voor deze ontwikkeling.
 

Berichten