Beschrijving

De belastingtarieven worden jaarlijks vastgesteld. Voor 2024 gelden de volgende tarieven:

Rioolheffingtarief
Bedrijven 10 pers. leden€ 696,12
Bedrijven 10 pers. leden€ 487,20
Meerpersoonshuishouden€ 271,92
Eenpersoonshuishouden€ 233,52
OnroerendezaakbelastingTarief
Eigenaar woning0,0615%
Eigenaar niet-woning0,1658%
Gebruiker niet-woning0,1490%

Toeristenbelasting: Per overnachting € 0,75 pp

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen:

  • een vast tarief, voor elk huishouden € 261,24
  • een variabel deel, afhankelijk van het aantal keer dat u restafval aanbiedt.
vormtarief
restafvalkliko 240 liter€ 7,48
restafvalkliko 140 liter€ 4,30
gebruik van 60 liter inworp container€ 1,84
gebruik van 30 liter inworp container€ 0,93

Speciaal tarief voor medisch gebruik

Als door een chronische ziekte of handicap meer afval aangeboden moet worden, kan een apart tarief aangevraagd worden. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak er restafval wordt aangeboden. Het vaste tarief is dan: € 310,80. Dit speciale tarief kunt u aanvragen via de website van Veenendaal: speciaal tarief aanvragen

Geen registratie van restafval

Als het aanbieden van het restafval niet individueel wordt geregistreerd is het tarief € 345,48.

Verordeningen

De tarieven worden jaarlijks vastgelegd in de verordeningen. Deze zijn gepubliceerd op lokaleregelgeving.overheid.nl.