In 2025 start de gemeente in een aantal wijken met vernieuwingen in de openbare ruimte. Het gaat dan om de bestrating, het groen en parkeerplekken. De gemeente combineert deze werkzaamheden met de aanleg van een regenwaterriool. Op de tekening ziet u in welk deel van Renswoude we beginnen.

planning uitvoering riolerinsprojectenen vernieuwing openbare ruimte

Hoe werkt het?

tekening van huizenblok met gemengd riool
bestaande situatie, gemengd riool

De gemeente gaat een extra rioolpijp in de straat aanleggen voor de afvoer van regenwater. Op dit moment ligt er alleen een gemengde rioolpijp. Het regenwater van de stoep, de straat en vanaf de daken komt nu in dat gemengde riool terecht. Daar komt dus ook het vuile afvalwater vanuit de huizen in. Dat is jammer omdat regenwater veel schoner is en het riool bij extreme regenval erg vol wordt. Daarom wil de gemeente het regenwater apart afvoeren. Via de extra rioolpijp voor regenwater.
Dit schone water gaat niet naar de zuiveringsinstallatie. Het wordt naar oppervlaktewater gebracht in de buurt, bijvoorbeeld een beek. Om zoveel mogelijk regenwater gescheiden af te voeren, hoopt de gemeente op medewerking van de inwoners. De vraag is of u de regenpijp aan de voorzijde van uw huis wilt afkoppelen van het gemengde riool.  Zodat ook het regenwater vanaf het dak naar het regenwaterriool geleid wordt.

De voordelen

  • Het schone regenwater hoeft niet meer langs de rioolwaterzuivering, daarmee besparen we energie (pompen) en geld (waterzuiveringsinstallatie). 
  • Dankzij de extra rioolpijp voor regenwater, kan er in totaal meer water afgevoerd worden. Dat is een groot voordeel omdat er meer straten bijkomen in Renswoude en omdat we vaker te maken hebben met hevige regenval.

Meedoen zonder kosten

Ongeveer een jaar voordat uw straat aan de beurt is voor de herinrichting, nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst. U krijgt dan informatie over de herinrichting van uw straat en over hoe u het regenwater vanaf uw dak naar het regenwaterriool kunt leiden. Na de bijeenkomst maken we per adres een afspraak om samen met u te kijken hoe u mee kunt doen en wat dat voor u betekent. Op het kaartje ziet u wanneer uw straat ongeveer aan de beurt is.

De gemeente vindt het belangrijk om het regenwater apart af te voeren. Daarom zijn er voor u als inwoner geen kosten verbonden aan de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn.

De mogelijkheden:

  • Plaatje 1: Regenpijp direct aansluiten op het regenwaterriool. Dat betekent dat er in de tuin of onder de oprit gegraven moet worden. 
  • Plaatje 2: Regenpijp afzagen en het water in een ton opvangen of deels (via grindinfiltratie) de tuin in laten stromen. 
  • Plaatje 3: Regenpijp afzagen en het water via een molgoot naar een kolk in de straat laten stromen.
  • Plaatje 4: Regenpijp afzagen en het water oppervlakkig naar een kolk in de straat laten stromen. 
Plaatje 1
Plaatje 2
Plaatje 3

Vragen en antwoorden

De gemeente vraagt om de regenpijp af te koppelen van het gemengde riool. Waarom alleen aan de voorkant van het huis?

Vanaf de achterkant van het huis is het veel arbeidsintensiever om de regenpijp aan te sluiten op het regenwaterriool. Ook is er op termijn kans op foutaansluiting. Want stel dat iemand later een aanbouw maakt, daar de wasmachine plaatst en die per abuis aansluit op het regenwaterriool. Dan komt dat vuile water ten onrechte in het regenwaterriool terecht. Daarom is gekozen om alleen aan de voorzijde af te koppelen.

Is het verplicht om mee te doen met het afkoppelproject?

Het is niet verplicht om de regenpijp af te koppelen maar de gemeente hoopt van harte dat u het belang ziet en wel meedoet. Een voordeel van nu meedoen is dat de gemeente ondersteuning biedt bij de werkzaamheden. Bijvoorbeeld door materiaal beschikbaar te stellen of het werk door onze aannemer te laten doen. Dat geldt alleen als u meedoet in de periode waarin we in uw straat aan het werk zijn. Stel dat de rijksoverheid over enkele jaren een verplichting invoert en u gaat uw regenpijp dan afkoppelen, dan zijn de werkzaamheden voor uw eigen rekening. De gemeente legt het regenwaterriool wel bij ieder huis tot de erfgrens aan.

Bij ons huis is aan de voorzijde een gemetselde put waarin rioolbuizen samenkomen. Wat betekent dat voor het afkoppelen?

We bekijken de situatie per woning. 

Gaat het water vanuit het regenwaterriool zonder filter naar de beek?

Ja, het waterschap geeft aan dat als het water van minimaal dezelfde kwaliteit is als het water in de beek, zij het water graag ontvangen.

Kunnen we de auto nog op straat wassen?

Nee, dit waswater is niet schoon genoeg voor het regenwaterriool. De gemeente onderzoekt of er een aparte autowasplek aangelegd kan worden met afvoer naar het vuilwaterriool. 

Omgeving Eikenlaan

Voor de bewoners van de Eikenlaan, Esdoornlaan en een deel van de Beukenlaan was er op 17 april 2024 een bewonersbijeenkomst over de herinrichting van de straten en de aansluiting op het regenwaterriool. 

Na de uitleg over afvoer van het regenwater, konden aanwezigen al een afspraak maken. Een medewerker van de gemeente komt langs om met de bewoners naar de mogelijkheden te kijken. Dat wordt maatwerk per adres.

Daarna lag er per straat een praatprent op tafel met een eerste idee voor de herinrichting van de straten. Want de bestrating is aan vervanging toe, de bomen zijn te groot voor de ruimte die er is en het is goed om stil te staan bij mogelijjke parkeeroplossingen.  

De aanwezigen gaven hun reactie op de herinrichting. Met die opmerkingen gaat de tekenaar aan de slag om een ontwerp voor de straten te maken. Na de zomervakantie 2024 ontvangen de bewoners van deze straten opnieuw een uitnodiging om over het ontwerp te praten. De werkzaamheden starten naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025.

De Meidoornlaan, Ruiterpad en een deel van Hokhorst worden meegenomen bij de voorbereiding en uitvoering van Beekweide II.