Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Als u wilt trouwen doet u eerst een melding in de gemeente waar u gaat trouwen. U kunt de melding schriftelijk doen of u kunt persoonlijk langs gaan bij de gemeente. Deze melding werd vroeger de huwelijksaangifte of ondertrouw genoemd.

De mogelijke tijden van de plechtigheid vindt u onder het kopje Kosten.

Een huwelijk reserveren kan telefonisch op werkdagen, bij voorkeur op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. In de agenda wordt gekeken of de door u gewenste datum en tijd nog vrij zijn. 's Middags is er niet altijd iemand die de agenda beheert.

Hoe werkt het?

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom of tante.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie(externe link).

Het is niet meer mogelijk te trouwen als je jonger dan 18 jaar bent. In het verleden werd bijvoorbeeld bij zwangerschap toestemming gegeven. Dit is niet langer een reden voor toestemming.

Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

Wat te doen?

Neem contact op met de gemeente waar u wilt trouwen om de datum en het tijdstip af te spreken.

Wilt u in Renswoude trouwen? Een huwelijk reserveren kan telefonisch op werkdagen, bij voorkeur op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Er wordt direct in de agenda gekeken of de door u gewenste datum en tijd nog vrij zijn. 's Middags is er niet altijd iemand die de agenda beheert.

Wilt u op locatie trouwen dan moet u eerst contact opnemen met de betreffende locatie. (Zie pagina Trouwen in Renswoude)

Melding van voorgenomen huwelijk

Doe uiterlijk 14 dagen voor u gaat trouwen melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • LET OP: de wachttijd van 14 dagen gaat pas in op het moment dat het formulier volledig ingevuld binnen is. Het advies is dan ook om dit ruim op tijd te doen. Daarnaast adviseren wij u het formulier het persoonlijk af te geven aan de balie. Dan kan gekeken worden of alles compleet is. U kunt hiervoor een afspraak maken via 0318 - 578 150.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Gaat u in Renswoude trouwen dan krijgt u het formulier toegestuurd zodra u een datum en tijd voor het huwelijk heeft gereserveerd.

Wat heb ik nodig?

Welke documenten u moet inleveren hangt af van uw persoonlijke situatie. Als u belt voor een afspraak kan de medewerker van burgerzaken u vertellen welke documenten en gegevens voor u van toepassing zijn.

Kosten

De kosten voor de ondertrouw zijn sterk afhankelijk van welke documenten u nodig heeft. Dit kan de ambtenaar u vertellen bij het maken van de afspraak voor de aangifte.

Voor een huwelijk in Renswoude betaalt u de volgende kosten:

tijdstip / productkosten
maandag tussen 09.00 en 12.00 uur (alleen voor inwoners)kosteloos
maandag tussen 12.00 en 17.00 uur€ 320,00
dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur€ 320,00
zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur€ 817,00
zondag of gelijkgestelde dagen*€ 1.068,00
benoeming van een BABS extra€ 116,30
afwijking van eerder genoemde uren€ 817,00
op aangewezen locatie buiten het gemeentehuis* 
maandag tot en met vrijdag€ 320,00
zaterdag€ 320,00
zondag of gelijkgestelde dagen*€ 1.068,00
trouwboekje/partnerschapsboekje€ 40,00

* op zondag of gelijkgestelde dagen alleen als de ambtenaar medewerking verleent en als is aangetoond dat een andere dag onmogelijk is. * de tijden die genoemd zijn onder de locatie buiten het gemeentehuis gelden voor het officiële moment met de ambtenaar. De tijden van uw feest zijn uiteraard in overleg met de betreffende locatie.

Meer info

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag(externe link).
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie(externe link).

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels(externe link). De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.