De Omgevingsdienst regio Utrecht ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Om bij te kunnen dragen aan een prettige en veilige woon -en leefomgeving heeft ODRU de bevoegdheid om namens het gemeentebestuur klachten te behandelen veroorzaakt door bedrijven.

Meer informatie over de ODRU vindt u op www.odru.nl.

Milieuvervuiling

Bij milieuklachten kunt u denken aan:

  • Geluidsoverlast: muziek, laden en lossen, evenementen, werkzaamheden.
  • Stankoverlast: bereiden van voedingsmiddelen, industriële processen.
  • Stofoverlast: door op- en overslag.
  • Bodemvervuiling: door lekkage, verkeerde opslag.
  • Lichtverontreiniging: door tuinbouw, reclameverlichting en sportverlichting.
  • Afval: verbranden van afval, ongedierte.

Milieuvervuiling door bedrijven

Milieuklachten die veroorzaakt worden door bedrijven, kunt u melden bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. (ODRU) 

Naar het klachtenformulier van de ODRU > 

U kunt de klacht ook telefonisch doorgeven:

  • Tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur): 088 – 022 50 00
  • Buiten kantooruren: provinciale milieuklachtentelefoon: 0800 – 02 25 510.

Milieuvervuiling door particulieren

Milieuklachten die veroorzaakt worden door particulieren, kunt u melden bij de gemeente 

naar het formulier Melding omgeving >