De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten, waaronder Renswoude, en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken.

De ODRU behandelt sloopmeldingen, aanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen en alle aanvragen met betrekking tot milieuregelgeving. Ook het toezicht op de meldingen en vergunningen wordt  door de ODRU uitgevoerd.

De ODRU voert de milieutaken volgens de landelijk geldende normen uit, waarbij risicobeheersing een belangrijk uitgangspunt is. Dit betekent voor diverse bedrijven in Renswoude een intensief toezicht.

Vragen over milieu gerelateerde zaken of vergunningaanvragen kunt u stellen aan de ODRU via 088 – 022 50 00 of  info@odru.nl.

Meer informatie vindt u op de website van de ODRU