In het kort

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil(externe link) van Rijkswaterstaat.

Wat te doen?

Sloopmelding doen

Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen. U doet de melding digitaal via het Omgevingsloket online(externe link). Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen. Bent u particulier doe dit dan in de volgende gevallen uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • Het bestaat uit geschroefde (golf)platen, waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn.
 • De oppervlakte van het asbest is maximaal 35m2.
 • Het is niet-gelijmde asbest bevattende vloerbedekking.
 • Het gaat om asbest bevattende vloertegels.
 • Het zijn geen dakleien.
 • Het gaat om losse bloembakken.

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Inleveren asbest

Op vertoon van de ontvangstbevestiging van de melding kunt u het asbest aanbieden bij het afvalbrengstation in Ede.

Lees op de site van ACV meer over hoe u het asbest aan kunt leveren.(externe link)

Start en einde werkzaamheden melden

Voordat u begint met asbest verwijderen, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.

Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Wat heb ik nodig?

Gegevens bij de melding

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
 • een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven

Asbestinventarisatierapport

U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

 • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert;
 • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Kosten

De kosten voor het afvoeren van maximaal 500 kilo / 35m2 komen voor rekening van de gemeente Renswoude. Een eventuele overschrijding hiervan wordt later bij u in rekening gebracht. Daarbij wordt ook onderzocht waar deze overschrijding vandaan is gekomen.

*NB let op de voorwaarden onder Hoe werkt het.

Tijd

U kunt 4 weken na uw melding beginnen met asbest verwijderen. Als u een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

Als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet volledig is, mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Meer info

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de asbestwegwijzer(externe link) om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl(externe link) kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.