Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. Ook in Renswoude maken we daarvoor gebruik van WhatsApp-groepen. Bewoners houden in hun eigen buurt een extra oogje in het zeil. Via WhatsApp wisselen ze makkelijk en snel informatie uit. Bijvoorbeeld bij een verdachte situatie of persoon in de straat.

WhatsApp-groepen in Renswoude kunnen goed werken tegen allerlei vormen van criminaliteit en overlast. Daarnaast geeft dit een verbetering van de saamhorigheid in de wijk en het verhoogt het veiligheidsgevoel bij veel bewoners.

Het invoeren van WhatsApp groepen in Renswoude betreft een burgerinitiatief dat de gemeente en de politie van harte ondersteunt.  

Aanmelden

U kunt zich direct via de website aanmelden voor deelname aan buurtpreventie via WhatsApp.  Het formulier daarvoor vindt u bij de spelregels.

Spelregels en aanmelden

Voor een functionerende WhatsApp-groep is het belangrijk dat iedereen zich aan de spelregels houdt. Daarom vragen wij u deze goed te lezen. Onderaan de regels vindt u het aanmeldformulier.

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;
 2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Renswoude;
 3. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt;
 4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
  S = Signaleer
  A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900-8844)
  A = App 
  om je waarneming bekend te maken aan anderen
  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we de plannen van de verdachte persoon verstoren. (“zaak stuk maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;
 5. Laat door middel van een WhatsAppbericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen;
 6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
 7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Denk om je eigen veiligheid, je bent en blijft verantwoordelijk voor je eigen handelen.
 8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken;
 9. Gebruik deze WhatsAppgroep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

Aanvullende deelnemersvoorwaarden:

 1. Het lid van de groep woont in de wijk van de groep;
 2. Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep;
 3. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de leden van de regiegroep in samenspraak met de politie en gemeente.

Formulier

Groepsindeling Buurtpreventie

In dit bestand wordt de groepsindeling van de verschillende buurtpreventiegroepen weergegeven. 

Toegankelijkheid

Als u door problemen met de toegankelijkheid dit document niet kunt lezen, neem dan contact op via 0318 578 150. Wij zoeken dan naar een oplossing.