Homepage

Het Dorpsteam, voor ondersteuning of jeugdhulp

logo van het dorpsteam renswoude

Heeft u een vraag of een probleem op het gebied van ondersteuning, zorg of opvoeden & opgroeien? U kunt daarmee terecht bij het Dorpsteam Renswoude.

Burgemeester Van der Kolk verwelkomt 5.000e inwoner

Burgemeester Van der Kolk heeft donderdag 2 april 2015 de 5.000e inwoner van de gemeente Renswoude verwelkomd. Op 4 maart 2015 is Hein geboren. Hein werd met zijn beide ouders en broers verwelkomd op het gemeentehuis. Hij kreeg uit handen van burgemeester Van der Kolk een verrassing.

Categorie T op rijbewijs voor trekker

Op 1 juli 2015 wordt de categorie T op het rijbewijs ingevoerd. Deze categorie geldt voor het rijden op de openbare weg met land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS).

Informatiemagazine ‘Renswoude Leeft Samen’

Woensdag 25 maart jl. heeft wethouder Dorrestijn het eerste exemplaar van het informatiemagazine ‘Renswoude Leeft Samen’ overhandigd aan de voorzitter van de raadscommissie Samenleving en Financiën dhr. Beeldsnijder.

kop aanslagbiljet en kliko

Vragen over de belastingaanslag?

De aanslagen van de gemeentelijke belasting zijn verstuurd. Heeft u vragen over de aanslag, wilt u kwijtschelding aanvragen of bezwaar indienen? U kunt telefonisch contact opnemen maar in deze tijd is het vaak erg druk. Op deze site vindt u antwoord op de vaak gestelde vragen. Ook kunt u hier gebruik maken van verschillende formulieren. Ga hiervoor naar: vragen over belastingen, in het Belastingloket

Beroepschauffeurs van 60 jaar en ouder niet langer vrijgesteld van nascholing

Beroepschauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 kunnen nog tot 1 juni 2015 een bewijs van vakbekwaamheid op hun rijbewijs krijgen zonder nascholing. Na die tijd moeten ook zij voldoen aan de nascholingsplicht om de zogeheten code 95 op hun rijbewijs te krijgen.

Over deze site

Wilt u eerst informatie over het gebruik van deze site?
Hier leest u hoe de site is opgebouwd. Ook vindt u hier de proclaimer en de toegankelijkheidsverklaring.

Gemeente
Renswoude

Dorpsstraat 4
3927 BD
Postbus 8
3927 ZL Renswoude

t 0318 - 57 81 50
f 0318 - 57 81 70
e info@renswoude.nl
openingstijden
reactieformulieren