Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Bekijk hier de tarieven

Hoe werkt het?

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit is de WOZ-waarde. Met deze waarde wordt bepaald hoeveel OZB u moet betalen. 

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het hele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Wat moet ik doen

Rond februari krijgt u de aanslag. In de digitale balie vindt u dan ook alle informatie over hoe u die kunt betalen.

U vindt daar ook hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met de aanslag. Heeft u een kopie van de aanslag nodig dan kunt u die daar aanvragen.

Extra informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.