In het kort

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

WOZ-waarde hoger dan vorig jaar

In een video over de WOZ-waarde wordt uitgelegd waarom de waarde is gestegen.

Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Wat te doen?

De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen in de digitale belastingbalie.

Wilt u alleen een waarde van een bepaald adres weten dan kunt u dat opzoeken via wozwaardeloket.nl van de overheid.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde? Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met de gemeente. U kunt hiervoor bellen naar 0800 - 0230 081. Vaak kan een medewerker van de afdeling belastingen in een gesprek de meeste onduidelijkheid wegnemen. Blijkt na het gesprek dat u de WOZ-waarde alsnog te hoog vindt? Dan is dit voldoende voor de gemeente om de waarde opnieuw te bekijken.

Wilt u toch formeel bezwaar maken? Dan kunt u dit doen via belastingbalie.veenendaal.nl. Het bezwaarschrift wordt dan direct door de afdeling belastingen ontvangen. Bezwaar indienen kan tot zes weken na de dagtekening van de belastingaanslag.

Bezwaar maken via een bedrijf

U kunt ook benaderd worden door no-cure-no pay bureaus die voor u een juridische procedure starten. Wij raden u toch aan ons eerst zelf te bellen. Een verzoek van u zelf wordt sneller behandeld en is goedkoper.

We vinden het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt; we hebben helemaal geen belang bij een te hoog vastgestelde WOZ-waarde.