Wethouder Henk van der Schoor

Maandag 4 maart was een mooie dag voor de medewerkers van de buitendienst van de Gemeente Renswoude. Deze dag werd door ondergetekende namens de Gemeente Renswoude en Henk ten Broek namens Bouwbedrijf Osnabrugge b.v. de aannemingsovereenkomst getekend voor de nieuwbouw van de Gemeentewerf in Renswoude.

De huidige Gemeentewerf dateert uit 1981 en voldoet al jaren niet meer aan de huidige eisen voor wat betreft goede werkomgeving, energieverbruik en duurzaamheidseisen. Ook hechten wij als Gemeente Renswoude zeer aan goed werkgeverschap en daar behoort ook een goede en functionele werkomgeving bij.

Persoonlijk ben is als verantwoordelijk wethouder dankbaar en blij dat wij nu ook voor de buitendienstmedewerkers in hun dienstverlenende taak in Renswoude een goed en functioneel onderkomen kunnen gaan realiseren. Niet alleen woorden maar ook daden. Ten diepste gaat het om goede dienstverlening richting onze inwoners.
Voor de periode waarin de sloop en nieuwbouw gaan plaatsvinden is er tijdelijk onderdak gevonden in een bedrijfspand van een Renswoudse ondernemer op hetzelfde bedrijventerrein.

Op moment van dit schrijven is de verhuizing naar het tijdelijk onderkomen in volle gang. De hoop en de verwachting is dat de nieuwe Gemeentewerf in het eerste kwartaal van 2025 in gebruik kan worden genomen. 
 

wethouder en aannemer tekenen de overeenkomst aan een tafel voor de oude werf

 Henk van der Schoor, Wethouder Economie & Financiën