De leden van het college schrijven regelmatig een column in de Heraut. Die wordt ook hier op de site geplaatst.