In het kort

U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen, bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente akkoord gaat, mag u de gemeentelijke belastingen in termijnen betalen.

Wat te doen?

U kunt een schriftelijk verzoek indienen.

Wordt uw verzoek ingewilligd dan zal de betaling lopen zoals afgesproken in getroffen regeling.

Stuur uw verzoek naar: Gemeente Renswoude, t.a.v. afd. belastingen, p/a Postbus 1100 3900 BC Veenendaal

Meer info

De gemeente kan ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Dit kan alleen als u een laag inkomen of laag vermogen hebt.