Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen of een deel daarvan.

Kwijtschelding aanvragen via de digitale belastingbalie

Wat te doen?

Nadat u de belastingaanslag hebt ontvangen, kunt u kwijtschelding aanvragen via de digitale belastingbalie. U kunt het beste zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding indienen. Deze mogelijkheid vervalt 3 maanden nadat u de (laatste termijn van de) gemeentelijke belastingen hebt betaald. Vraagt u de kwijtschelding aan nadat u al één of meer termijnen belasting betaald hebt, dan vraagt u in feite om terugbetaling.

Liever op papier

Een aanvraag via de digitale belastingbalie gaat sneller. Maar u kunt ook een formulier printen, invullen en per post naar gemeente Veenendaal versturen.  

Kwijtscheldingsformulier om te printen

Afwijzing

Als u geen kwijtschelding van de gemeente krijgt, bijvoorbeeld omdat uw inkomen te hoog is, kunt u ook uitstel van betaling aanvragen. U kunt ook in bezwaar (en beroep) gaan tegen de afwijzing van uw verzoek om kwijtschelding.

Wat heb ik nodig?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden