De 26 burgemeesters van de Veiligheidsregio Utrecht hebben 4 maart in gezamenlijk overleg stilgestaan bij de verschrikkelijke situatie in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die dit op gang heeft gebracht. Ze hebben uitgesproken zich maximaal in te zetten om opvang van Oekraïense vluchtelingen mogelijk te maken. Er worden binnen de gemeentes en Veiligheidsregio voorbereidingen getroffen om een uiterste inspanning te leveren zodat snel kan worden voldaan aan een hulpverzoek.

Wat kunnen we in Renswoude doen?

Om de vraag om onderdak en de onderdak-zoekende vluchtelingen uit Oekraïne en de bijbehorende hulpvragen goed te kunnen coördineren willen wij graag weten waar plaats is in ons dorp. Het liefst vinden we plaatsen waar mensen voor langere tijd kunnen verblijven. Het is natuurlijk heel goed bedoeld als mensen een familie in huis halen, maar de vraag is of dat de meest ideale situatie is voor beide partijen. Zeker als het langer dan een paar weken/maanden gaat duren. Om die reden zou een meer zelfstandige ruimte prettiger zijn. 
De kosten voor levensonderhoud worden opgevangen en er wordt gezocht naar vormen van dagbesteding en onderwijs. Ook medische- en psychosociale hulp zullen beschikbaar komen.

De hulpvraag 

Wie in Renswoude heeft plaats? Het gaat er om dat er bedden, sanitair en eten/drinken beschikbaar zijn. Ook wat minder orthodoxe oplossingen zijn bespreekbaar, het gaat om een tijdelijke situatie.
Voor reacties kunt u gebruik maken van het reactieformulier Hulp voor Oekraïne.