Er kunnen redenen zijn waarom iemand noodgedwongen en dringend andere woonruimte nodig heeft. Het gaat om een acute noodsituatie en er is op korte termijn geen uitzicht op andere (on)zelfstandige woonruimte.

Het gaat dan meestal om personen die door medische of financiële problemen een andere woning nodig hebben. Voor de financiële problemen geldt dat deze buiten eigen schuld moeten zijn ontstaan. Zit u in een dergelijke situatie dan komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring. U kunt dan voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Omdat andere woningzoekenden dan langer moeten wachten, wordt voorrang alléén verleend in uitzonderlijke situaties.

Hoe werkt het?

Een urgentieverklaring wordt aangevraagd via de gemeente waar u staat ingeschreven.

De toewijzing van sociale huurwoningen in Renswoude wordt geregeld via huiswaarts.nu. Daarbij zijn meerdere gemeentes aangesloten. Het aanvragen van een urgentieverklaring gaat niet in alle gemeentes hetzelfde. Bent u niet ingeschreven in Renswoude maar in één van de omringende gemeentes, kijk dan op de pagina over urgentie bij huiswaarts.nu. Daar leest u hoe het in de verschillende gemeentes geregeld is.

In Renswoude beoordeelt een onafhankelijke urgentiecommissie de aanvraag voor een urgentieverklaring. Bij de aanvraag op grond van een medische reden doet een onafhankelijk medisch bureau onderzoek en geeft advies over de eisen waaraan de toe te wijzen woning moet voldoen.

Bij de afgifte van een urgentieverklaring wordt een woonprofiel vastgesteld waaraan de woning moet voldoen. U krijgt nadat een urgentieverklaring is afgegeven, in principe binnen zes maanden een passende woning toegewezen.

Voorwaarden:

Naast een acute medische, sociale of financiële noodsituatie die buiten uw eigen schuld is ontstaan, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent meerderjarig.
  • U bent tenminste twee jaar ingeschreven in de Renswoude.
  • U kunt niet zelf binnen zes maanden een woonruimte vinden.
  • U moet aantonen dat u zelf actief heeft gezocht naar woonruimte.
  • U moet aantonen dat u niet goed functioneert door de woonproblemen.
  • U moet aantonen dat een andere woning echt een goede oplossing is van u woonproblemen.

Er gelden strenge voorwaarden bij een urgentieverklaring. Bijvoorbeeld:

  • De noodsituatie is niet uw schuld. Is er een huurschuld of gedwongen verkoop? Dan krijgt u alleen een urgentieverklaring als u daar zelf niets aan kunt doen. Bijvoorbeeld omdat u uw baan bent kwijtgeraakt. Of als uw partner - die alles betaalde met zijn of haar salaris - is vertrokken.
  • U kon het probleem niet voorkomen.
  • U heeft er alles aan gedaan om een huis te vinden.

De gemeente onderzoekt altijd of u echt in een noodsituatie zit. Soms is een medische keuring nodig.

Wat te doen?

Staat u ingeschreven in Renswoude dan kunt u contact opnemen met via het algemene nummer of via de mail met als onderwerp urgentieverklaring. Het in behandeling nemen van een aanvraag kost € 42,40. Dit betaalt u ook als u geen urgentie krijgt. Als u contact opneemt kijken wij eerst met u mee of de aanvraag zinvol.

Wat heb ik nodig?

Documenten die uw noodsituatie kunnen aantonen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag betaalt u € 42,40

Bij een aanvraag op basis van medische noodzaak wordt een onafhankelijke keuringsinstantie ingeschakeld. U betaalt daar een eigen bijdrage voor van € 99,90 .