Er is genoeg te beleven voor een burgemeester in deze tijd. Politieke onrust bij onze buren in Scherpenzeel. Een (te) lage vaccinatiegraad. Een kabinetsformatie die niet opschiet. Onzekerheid voor onze landbouw. Politiecapaciteit die onder druk staat. Mensen die tégen een bouwplan zijn, waar anderen juist enorm vóór zijn.

Burgemeester Doornenbal- van der Vlist

Handhavingszaken waarbij een klager vindt dat de gemeente te weinig doet en de beklaagde ondernemer vindt dat de gemeente niet zo moeilijk moet doen.

Boze mensen om het onlangs ingevoerde Coronatoegangsbewijs (CTB). Mensen voor wie de maand langer duurt dan het salaris op hun loonstrookje en bezorgd zijn over allerlei stijgende prijzen. De toestroom van vluchtelingen waarvoor ook Renswoude plek zal vrijmaken. De jongeren voor wie (nog) geen huis beschikbaar is. Gemeenteraadsverkiezingen op komst. Een campagnestand van politieke partijen waardoor zaken soms iets anders ingekleurd worden, dan ze feitelijk zijn. Een uit de hand lopende burenruzie……

Gewoon een opsomming van zaken die mij als burgemeester van ons dorp rechtstreeks raken. In een weerbarstige context zoek ik, waar mogelijk samen met anderen, steeds naar richtingen en oplossingen die goed (of het minst negatief) uitpakken voor Renswoude. Ik heb een mooi beroep waarbij ik met gezond verstand vaak een heel eind kom en waarbij ik vaak mijn overwegingen toe kan lichten. Het gebeurt helaas ook wel dat ik die mogelijkheid niet heb of dat de mensen die het aangaat, niet openstaan voor die overwegingen. Onbegrip en verwensingen in allerlei toonsoorten komen dan retour. Dat hoort blijkbaar ook bij dit vak. Nu kan ik wel tegen een stootje en het meeste glijdt gemakkelijk van me af. Maar ik kan niet zeggen dat het me nooit raakt.

Tijdens mijn ontmoeting laatst met Daantje, onze kinderburgemeester, vertelde zij over een uitspraak van haar juf uit destijds groep 5. “Wat je vindt, mag je houden.” Daarmee bedoelde de juf dat een mening niet per se uitgesproken hoeft te worden en het vaak wijzer is om je mening voor je te houden. Dat is een les die ik graag ter harte neem en graag toepas. En een les waarvan ik hoop dat meer mensen er iets mee kunnen; Houd het hoofd koel en het hart warm!!

Hartelijke groet van uw burgemeester, Petra Doornenbal