Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030

De gemeenteraad van Renswoude heeft op 3 juli 2018 de “Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030” vastgesteld. De omgevingsvisie, die in samenspraak met inwoners, organisaties en ondernemers is opgesteld, geeft antwoord op de vraag: “Hoe ziet Renswoude er in 2030 uit?” Renswoude heeft als eerste gemeente van Regio FoodValley een omgevingsvisie vastgesteld.

Op 1 juli 2022 moet de Omgevingswet ingaan. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De wet is vooral bedoeld om het voor initiatiefnemers (inwoners en professionele ontwikkelaars) eenvoudiger te maken om initiatieven te ontwikkelen. De overheid – ook de gemeente Renswoude – krijgt een steeds meer faciliterende rol. Het samen nadenken over de toekomst van het dorp en het prachtige buitengebied wordt dus veel belangrijker. Daarvoor is samen met inwoners, organisaties, ondernemers en andere belanghebbenden de Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030 opgesteld.

De Omgevingsvisie vindt u op de website ruimtelijkeplannen.nllink naar pdf bestand.