PMD is de afkorting van Plastic- en Metalen verpakkingen en Drinkpakken. Deze verpakkingen worden gescheiden ingezameld en na sortering gerecycled. Hoe schoner de afvalstroom, des te meer grondstoffen er gerecycled kunnen worden. 

Daarom is het belangrijk dat er zoveel mogelijk andere vervuiling uit het PMD blijft. 
Voor het inzamelen van PMD zijn aparte afspraken gemaakt met het Afvalfonds Verpakkingen. Deze afspraken gaan over vergoeding, maar ook over de vereiste kwaliteit van de ingezamelde stroom. 

PMD-afkeur

De laatste tijd wordt er in Renswoude steeds meer PMD afgekeurd, omdat deze regelmatig is vervuild met stoffen die er niet in horen zoals landbouwfolie, snoeren en harde kunststoffen. 

Kostenvergoeding

Het correct scheiden van PMD voorkomt dat het sorteer- en recyclingproces wordt verstoord en is bepalend om als gemeente een kostenvergoeding te kunnen blijven ontvangen van het Afvalfonds Verpakkingen. Om de beste resultaten en de laagst mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren, moet de kwaliteit van de ingezamelde stroom zo hoog mogelijk zijn. Doordat er nu PMD is afgekeurd, wordt hiervoor geen vergoeding uitgekeerd maar moet er juist voor worden betaald omdat het als restafval verbrand wordt. 

Waarom scheiden?

Afval heeft waarde, uw goed gescheiden afval is waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Plastic verpakkingen worden bijvoorbeeld verwerkt tot korrels die de basis zijn voor nieuwe verpakking, emmers, straatmeubilair en fleecetruien.

Twijfelt u over de soort afval?

Wilt u weten welk afval waar hoort? Maak dan gebruik van de handige zoekfunctie ‘Welk afval waar’ in de ACV-app of op www.acv-afvalkalender.nl(externe link)