De vijf gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede werken sinds 2019 samen om veiligheidsdoelen te bereiken. Een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) is opgesteld voor een periode van vier jaar en heeft als doel de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) werken mee aan het realiseren van de gezamenlijke doelen in het IVP. De vijf gemeenteraden hebben onlangs het nieuwe gezamenlijke IVP voor de periode 2023 – 2026 vastgesteld.

De vijf gemeenten geloven erin dat zij samen meer bereiken dan alleen. Het besluit van de vijf gemeenteraden betekent dat we voor nog minimaal vier jaar samen blijven werken. De voortzetting van de samenwerking stelt de vijf Heuvelrug-gemeenten in staat om nog beter in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en veiligheidsthema’s. Tegelijkertijd blijft er aandacht voor criminaliteit die al sinds jaar en dag voorkomt, zoals overlast en woninginbraken. 

Het IVP brengt vernieuwing met zich mee. Naast de aanpak tegen georganiseerde criminaliteit, gaan de gemeenten de komende vier jaar ook werken aan twee nieuwe onderwerpen, namelijk digitale veiligheid en het voorkomen van maatschappelijke onrust. Dit betekent dat we ons inzetten voor een veiligere online omgeving en het voorkomen van spanningen in de samenleving.

Lokale speerpunten

Er is en blijft ruimte voor lokale speerpunten op het gebied van veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de gemeente Renswoude onlangs ook het lokale uitvoeringsprogramma (UVP) vastgesteld. Dit programma is een aanvulling op het gezamenlijke IVP. 

‘We houden het veilig’

We vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers betrokken zijn bij het veiligheidsplan. Daarom hebben we de doelen uit het IVP en UVP op een begrijpelijke manier verwoord. Er is veel aandacht besteed aan een vernieuwende manier om de inhoud van het IVP te delen met inwoners en ondernemers.  

De vijf Heuvelrug-gemeenten hebben onder het motto ‘We houden het veilig’ een gezamenlijk beeldmerk en een informatieve website laten ontwerpen. Op de website staan tekeningen die de gezamenlijke en lokale veiligheidsvraagstukken uitbeelden. Via de website kunnen inwoners en ondernemers meer te weten komen over de veiligheidsdoelen en wat de gemeenten komende tijd op het gebied van veiligheid gaan doen. 
Als u meer wilt weten over de samenwerking tussen de vijf Heuvelrug-gemeenten, de doelstellingen uit het gezamenlijke IVP of de lokale prioriteiten, kijk dan op: www.wehoudenhetveilig.nl