75,4 % van de inwoners van Renswoude die mochten stemmen, heeft gebruik gemaakt van het stemrecht. De uitslag van de verkiezingen ziet u in deze tabel. Wilt u de uitslagen per stembureau zien, dan kunt het PDF-bestand downloaden.

Voor de procesverbalen en andere verplicht te publiceren documenten, verwijzen wij u naar de pagina renswoude.nl/verkiezingen

Provinciale Staten 2023
 AantalPercentage*
Kiesgerechtigden4092100
Geldige stemmen307575,1
1. GroenLinks521,7
2. VVD2468,0
3. Forum voor Democratie551,8
4. CDA1735,6
5. D66471,5
6. PvdA461,5
7. ChristenUnie1916,2
8. PVV1033,3
9. Partij voor de Dieren441,4
10. SP260,8
11. SGP75224,5
12. 50PLUS260,8
13. DENK30,1
14. Zwarte Piet is Zwart40,1
15. BBB109135,5
16. JA211404,6
17. Volt341,1
18. Belang van Nederland (BVNL)170,6
19. U26 GEMEENTEN250,8
Ongeldige stemmen5*
blanco4*

Uitleg percentage

Er zijn 3.084 stembiljetten ingeleverd. Dit is 75,4% van het aantal kiesgerechtigden.
3.075 stemmen waren geldig. Dit is 75,1% van het aantal kiesgerechtigden.
In deze tabel staat achter elke partij het aantal stemmen en het percentage van het aantal geldige stemmen.

Kunt u het bestand niet lezen door een beperking, dan horen wij het graag. We zoeken dan samen naar een oplossing.