Tijdens de behandeling van de Regionale Energie Strategie in de gemeenteraad van Renswoude heeft een meerderheid van de raad een wijziging voorgesteld op het voorstel van het college, die de positie van Renswoude in de RES verandert. Dit betreft een aanpassing van de zoeklocatie voor de eventuele windmolens en de hoogte van het bod.

Dit was voor portefeuillehouder Sander van ‘t Foort aanleiding om terug te treden als wethouder van de gemeente Renswoude. “Met deze beslissing van de Renswoudse raad is mijn positie als regionaal trekker van de RES mijns inziens niet meer geloofwaardig. Ik vind het ontzettend jammer dat er juist in mijn eigen gemeente onvoldoende draagvlak is voor het RES bod van Renswoude. Ik heb de overtuiging dat duurzame energie ontzettend nodig is voor de toekomst. Juist ons voorstel aan de raad gaf mijns inziens een goede invulling aan de opgave waar we als Renswoude en haar regio voor staan.”

De fractie van de Christen Unie heeft zich teruggetrokken uit de coalitie.

Donderdag 1 juli 2021 vindt om 20:30 uur een openbare raadsvergadering plaats over de ontstane politieke situatie.