klik op de foto voor een groter beeld.

Binnen de ambtelijke organisatie werken we in teams. Een team bestaat uit medewerkers die een takenpakket hebben dat met elkaar samenhangt. De teams worden aangestuurd door teammanagers.
Het hoofd van de ambtelijke organisatie is de gemeentesecretaris, de heer E.J. Jansonius, (e.jansonius@renswoude.nl)

Teammanagers

Het team Burgerzaken valt direct onder de gemeentesecretaris.

Teams

 • Team Beleid en Projecten
  ruimtelijk beleid, RFV, Economie, toerisme, Ibor, mobiliteit, duurzaamheid, afval, riolering, projecten, etc.
 • Team Buitendienst
  onderhoud en beheer openbare buitenruimte en groen, rioolpompen, begraafplaats, strooidienst, etc. 
 • Team  Burgerzaken 
  reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken, uittreksels, basisregistratie personen, verkiezingen, etc.
 • Team Communicatie
  communicatie, dienstverlening, social media, heraut, etc.
 • Team Middelen
  financiën, AO/IC, administraties, ICT-beleid en applicatiebeheer, Post, DIV en informatievoorziening
 • Team Ondersteuning
  personeelsbeleid en uitvoering, balie/telefonie, directiesecretariaat, secretariaat college,  bestuurlijke besluitvorming
 • Team Samenleving
  sociaal domein: beleid en uitvoering, Dorpsteam, zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugd, onderwijs etc.
 • Team Vergunningen en Veiligheid
  omgevings- en evenementenvergunningen, APV,  handhaving, BOA’s, veiligheidsbeleid (IVP), crisis-communicatie, etc.
 • Team Woningbedrijf en Vastgoed
  onderhoud en verduurzaming gemeentelijk vastgoed, verhuur woningen, volkshuisvesting, huisvesting statushouders, projecten,  vluchtelingen

De werkzaamheden rond de gemeentelijke belastingen, bijstand en uitkeringen, worden uitgevoerd door de gemeente Veenendaal.