De stempassen zijn in week 43/44 bezorgd.

Is uw stempas beschadigd? U kunt tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023, 12.00 uur een duplicaat van uw stempas aanvragen in het gemeentehuis . U moet hierbij de beschadigde stempas inleveren.

Heeft u geen stempas ontvangen en stond u op 9 oktober 2023 wél ingeschreven in de gemeente Renswoude? U kunt tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023, 12.00 uur een duplicaat van uw stempas aanvragen in het gemeentehuis .

Meer informatie kunt u vragen aan de afdeling Verkiezingen, Dorpsstraat 4 Renswoude, bereikbaar via 0318-578150.

De burgemeester voornoemd, P. Doornenbal-van der Vlist