De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat voor bovenstaande verkiezing het een kiezer toegestaan is zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente binnen Nederland met een kiezerspas of bij volmacht. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

 

Stemmen met een kiezerspas

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK

  1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
  2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 door de kiezer zijn ingediend bij de gemeente, waar de kiezer op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELING  VERZOEK

  1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, maar uiterlijk op dinsdag 21 november 2023, 12.00 uur de stempas over te leggen bij het gemeentehuis van de gemeente waar de kiezer op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn/haar kiesrecht aanmelden in elk stembureau binnen Nederland.

Stemmen bij volmacht

  • De kiezer kan na ontvangst van de stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.
  • De gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven uitbrengen.
  • Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.

Meer informatie kunt u vragen aan de afdeling Verkiezingen, Dorpsstraat 4 Renswoude, bereikbaar via 0318-578 150.

De burgemeester voornoemd, P. Doornenbal-van der Vlist