De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

  • De kiezer kan na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.
  • Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (31 januari 2022) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
  • De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
  • Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling dienstverlening van de gemeente.Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling dienstverlening van de gemeente.

Renswoude, 1 februari 2022, P. Doornenbal-van der Vlist

tekst elke stem telt