Spreekuur woonconsulent

Met ingang van juli is er één keer per vier weken op woensdag spreekuur van de woonconsulent, mevrouw F. Drachman, in de bibliotheek. 
Het eerstvolgende spreekuur is op woensdag 24 juli van 14:00 uur tot 15:00 uur. 
In verband met vakantie in de maand augustus is het volgende spreekuur op woensdag 4 september van 14:00 uur tot 15:00 uur.