De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners goed geïnformeerd zijn. Twitter en Facebook geven de gemeente de mogelijkheid om u ook via die kanalen te informeren. Ze worden ingezet als aanvulling op de website, persberichten en de Heraut.

In eerste instantie worden de media alleen gebruikt om informatie te verzenden. Als u vragen heeft naar aanleiding van tweets of facebookberichten, kunt u reageren via het reactieformulier hier op de site. www.renswoude.nl/contact. Ook voor andere vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van het reactieformulier. Het is voor de gemeente (nog) niet haalbaar om op vragen die via Twitter en Facebook gesteld worden te reageren.

Twitter: @gem_Renswoude(externe link) 

Facebook: www.facebook.com/gemeenterenswoude/(externe link)