burgemeester P. (Petra) Doornenbal-van der Vlist

portretfoto van P Doornenbal

E-mail: p.doornenbal@renswoude.nl

Portefeuille Algemeen Bestuur: Openbare Orde en Veiligheid, APV / bijzondere wetten
Toezicht en Handhaving, VRU, Cultuur & cultuurhistorie, ODRU (t/m juli 2022), Bedrijfsvoering, Oekraïense Vluchtelingen, K80

wethouder en 1e locoburgemeester C. (Kees) Eskes, 

portretfoto van c eskes

E-mail: k.eskes@renswoude.nl

Portefeuille: Welzijn, SWO, Ouderenbeleid en sport (sport- en vitaliteitsakkoord),GGD, gezondheidszorg, Jeugdzorg & Foodvalley Jeugd, Participatiewet & IW4,  Schuldhulpverlening, minimabeleid, inkomensondersteuning, Onderwijs, passend onderwijs, leerlingenvervoer, bibliotheek, Wonen: woonbeleid, woonvisie, Woningbedrijf, sociale huurwoningen, Duurzaamheid: RES (foodvalley), energietransitie, routekaart Statushouders

Projecten:  Taets 2, Beekweide 2, Ontwikkeling Borgwalterrein, Ontwikkeling dorpshuisfunctie, aanjaagproject biodiversiteit 

Politieke partijDorpsbelang Renswoude(externe link)

wethouder en 2e locoburgemeester H.H. (Henk) van der Schoor

portretfoto van H van der Schoor

e-mail: h.van.der.schoor@renswoude.nl

Portefeuille: Financiën; Ruimtelijk ordening, ontwikkeling buitengebied, grondbeleid
onderhoud openbare buitenruimte (IBOR), begraafplaatsen; Economie, recreatie en toerisme, werkgelegenheid promotiecommissie; ODRU, milieu, omgevingsvergunningverlening; Afval, ACV; Foodvalley: economie, verstedelijkingsstrategie; Verkeer, verkeersveiligheid, ontsluiting en vervoer

Projecten: Groot Overeem 2, Werf, toekomstige woningbouwlocaties

Politieke partij: SGP(externe link)

gemeentesecretaris E.J. (Erik) Jansonius

portretfoto van e jasnonius

e-mail: e.jansonius@renswoude.nl

De gemeentesecretaris ondersteunt de burgemeester en de wethouders bij het uitoefenen van hun taak. Als eerste adviseur en ambtelijk lid van het college is hij bij de vergaderingen aanwezig.