De gemeenteraad van Renswoude heeft donderdagavond gereflecteerd op de ontstane politieke situatie nu CU wethouder Van 't Foort afgetreden is en de CU het vertrouwen in coalitiepartners VVD en Dorpsbelang Renswoude heeft opgezegd naar aanleiding van de besluitvorming rond de regionale energiestrategie.

De voltallige gemeenteraad heeft wethouder Teunissen van de VVD en wethouder Wijs van Dorpsbelang Renswoude gevraagd om samen met de burgemeester deze raadsperiode het dagelijks bestuur van Renswoude te blijven vormen. Zij zullen met elkaar de portefeuilles herverdelen en de raad inzicht bieden in de zaken die nog voor deze raadsperiode op de rol staan, zodat de raad prioriteiten kan aangeven, mocht blijken dat er te beperkte capaciteit is.

De raadsleden gaven expliciet aan dat zij vertrouwen hebben in het college van B&W en dat zij in gezamenlijkheid willen optrekken in de periode die nog resteert.

Het belang van onze inwoners in Renswoude staat voorop!