De provincie Utrecht heeft de begroting beoordeeld en de vorm van toezicht bepaald. De vorm van toezicht is repressief. Dit betekent dat Renswoude wederom onder het normale toezichtsregime valt.

Onze begroting is structureel en reëel in evenwicht. Dit betekent dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten te dekken. Ook het gepresenteerde meerjarenperspectief is structureel en reëel in evenwicht. De begroting kan direct uitgevoerd worden en een aparte goedkeuring van de Provincie is dus niet nodig. 

De toetsing van de begroting en meerjarenraming door de Provincie geeft wel aanleiding voor een aantal aandachts- en verbeterpunten. Gemeente Renswoude zal deze punten oppakken en de voortgang verder afstemmen met de Provincie. 

Wethouder Financiën Marieke Teunissen: “De aanhoudende onzekerheid over te verwachten rijksgelden maakt het uitvoeren van de gemeentelijke taken geen gemakkelijke opgave. Dat het college een sluitende begroting kan presenteren voor 2022 en meerjarenraming 2023-2025 is een mooie prestatie.”