De uitkomsten en verbeterpunten van het cliëntervaringsonderzoek van de Wmo en de Jeugdwet over 2022 in Renswoude zijn bekend. De uitkomsten zijn grotendeels erg positief. Zo wordt de ervaring met de Wmo beoordeeld met een gemiddelde van 8,1 en geven ouders de hulp vanuit de Jeugdwet gemiddeld een 7,7. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de resultaten van het onderzoek over het jaar 2020.

Het cliëntervaringsonderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in hoe inwoners de kwaliteit van Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning ervaren, om hiermee de hulp te kunnen verbeteren. Vanuit het Rijk is er een verplichting om dit onderzoek jaarlijks uit te zetten.

Voor het onderzoek over 2022 zijn drie vragenlijsten opgesteld: één voor inwoners die gebruik maken van een Wmo-voorziening, één voor jongeren die gebruik maken van een Jeugdwetvoorziening en één voor ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van een Jeugdwetvoorziening. De vragenlijsten die betrekking hadden op de Jeugdwet, konden ook digitaal ingevuld worden. In het 1e kwartaal van 2023 zijn de vragenlijsten verstuurd en recentelijk zijn de resultaten bekend geworden. Helaas was de respons onder jongeren te laag om conclusies uit te kunnen trekken.

Het college zegt blij te zijn met de positieve resultaten. Het harde werk door de medewerkers van het Dorpsteam laat resultaat zien. Toch is er altijd ruimte voor verbetering en blijven we streven naar een optimale dienstverlening voor alle inwoners uit Renswoude die gebruik maken van de Wmo en Jeugdwet. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen ons hierbij helpen, aldus het college.