Mevrouw P. Doornenbal-van der Vlist wordt voorgedragen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Renswoude. De gemeenteraad heeft dat vanavond besloten. De raad volgt hiermee het voorstel van de vertrouwenscommissie.

Burgemeester Doornenbal- van der Vlist

Mevrouw Doornenbal is sinds september 2016 burgemeester van Renswoude en als het aan de gemeenteraad ligt vindt in september 2022 herbenoeming plaats: ‘Wij vinden dat er nog steeds een goede match is tussen het dorp Renswoude en onze burgemeester Petra Doornenbal’, aldus voorzitter van de vertrouwenscommissie Jan Stutvoet. Ook mevrouw Doornenbal heeft aangegeven graag verder te willen als burgemeester van Renswoude: ‘Ik heb mijn hart liggen in Renswoude en ben daar zeker nog niet op uitgekeken. Ik zie voldoende uitdagingen voor de komende tijd om mij met enthousiasme voor dit mooie dorp te blijven inzetten’.

De aanbeveling van de gemeenteraad is kenbaar gemaakt aan commissaris van de Koning, de heer Oosters. De commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.

Het advies is voorbereid door de ‘Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester’, die werd voorgezeten door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Jan Stutvoet. De inhoud van de aanbeveling en de overwegingen, alsmede de beraadslagingen van de gemeenteraad, zijn volgens wettelijke voorschriften geheim.