Gemeentelijke monumenten

 • Barneveldsestraat 34, dwarshuisboerderij ‘De Melm’ met schaapskooi;
 • Barneveldsestraat 38, voormalig tolhuis;
 • Barneveldsestraat 41,langhuisboerderij ‘De Kleine Melm’ met schuurberg en schaapskooi;
 • Barneveldsestraat 42 langhuisboerderij
 • Bekerweg 2, langhuisboerderij ‘De Nieuwe Beek’ met schuurberg;
 • Biesbosserweg 21, langhuisboerderij ‘Het Nieuwe Hof’;
 • Daatselaarseweg 2, langhuisboerderij ‘Daatselaar’ met bakhuis;
 • Dorpsstraat 11, woonhuis (muurankers 1683);
 • Dorpsstraat 35-37, dubbel woonhuis dwarshuisboerderij (muurankers 1761);
 • Dorpsstraat 43, villa met spijlenhek voormalige dokterswoning en pastorie;
 • Dorpsstraat 69 en 69a, herenhuis, oudste woonhuis met twee woonlagen;
 • Dorpsstraat 74, voormalige smederij, dwarshuisboerderij met spijlenhek;
 • Dorpsstraat 76, herenhuis voormalige woning van de gemeenteontvanger;
 • Dorpsstraat 88, zaalkerk, voormalige Gereformeerde kerk, thans ‘De Voorhof’;
 • Dorpsstraat 99, dorpsboerderij
 • Dorpsstraat 104-106, arbeiderswoning dubbel woonhuis;
 • Emminkhuizerlaan 8,  langhuisboerderij met schuur met rieten wolfsdak, wederopbouwboerderij 1940;
 • Groeperweg 1, langhuisboerderij met hooiberg;
 • Hopeseweg 20, langhuisboerderij ‘De Beek’ met bakhuis;
 • Oude Holleweg 57/57a, langhuisboerderij;
 • Oude Holleweg, schaapskooi ‘Klein Ravenhorst’;
 • Oude Holleweg, begraafplaats, geornamenteerd hek met wapen Renswoude;
 • Oude Holleweg 38a, langhuisboerderij
 • Schalm 9, langhuisboerderij
 • Schalm 10 Langhuisboerderij
 • Ubbeschoterweg 2, langhuisboerderij ‘De Renswouder Meent’ met bakhuis;
 • Ubbeschoterweg 4, langhuisboerderij ‘Groot Ubbeschoten’;
 • Utrechtseweg 3, langhuisboerderij met schuur en loods
 • Utrechtseweg 5, langhuisboerderij met aangebouwd woonhuis ‘Engelaar’;
 • Utrechtseweg 15, langhuisboerderij
 • Wittenoordeseweg 13, landbouwschuur; 
 • Wittenoordseweg 4, dwarshuisboerderij met hooitas met stenen onderbouw.

Wilt u weten of er op een bepaald perceel een beperking ligt, bijvoorbeeld vanwege een monument dan kunt kijken bij de eigendomsinformatie van het kadaster.

De gegevens zijn bijgewerkt op 28-04-2020. Als u gegevens mist of fouten ziet, dan kunt u dat melden via het reactieformulier.

Verzetsmonument

Op de rotonde midden in Renswoude staat het verzetsmonument. Ieder jaar op 4 mei leggen we met z'n allen kransen en bloemen bij dit monument. Maar waarom eigenlijk? Sinds wanneer staat het daar? Wie waren de inwoners van ons dorp waarvan de namen op de gedenkstenen staan? Wat is er met hen gebeurd?

Op die vragen geeft het boekje "Respect voor hen die vielen" antwoord. Simone Beijer heeft op verzoek van de gemeente de antwoorden op die vragen verzameld en opgeschreven. De gemeente heeft dat aan haar gevraagd, omdat het monument in de nacht voor Koninginnedag, 30 april 2006, ernstig beschadigd is door brandstichting. Iedereen was heel erg geschrokken en verdrietig. Vooral de familieleden van diegenen, waarvan de namen op het monument staan.

Dit boekje is geschreven in de hoop dat iedereen die dit leest, begrijpt dat het monument iets heel bijzonders is, dat respect en aandacht verdient. U kunt het boekje hier downloaden als pdf bestand.

Dit bestand voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. We kiezen er echter bewust voor om het toch te plaatsen.

Respect voor hen die vielen

Erfgoedverordening

In de vergadering van de raad van 17 april 2018 is de Erfgoedverordening Renswoude 2018 vastgesteld.

Deze verordening is gepubliceerd op lokaleregelgeving.overheid.nl

Monumentencommissie

In Renswoude is de monumentencommissie actief. De samenstelling van deze commissie vindt u op de pagina Commissies.

Open Monumentendag (algemeen)

In 1987 werd in navolging van Frankrijk de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Een dag die in eerste instantie alleen gehouden werd op de tweede zaterdag van september. Monumenten werden gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten.

Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg organiseren samen Open Monumentendag. Het vindt plaats op zaterdag, elk jaar in een andere gemeente.

De Open Monumentendag was in Nederland een van de eerste instrumenten om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met monumenten. Om de organisatie uit te kunnen voeren werd de landelijke Stichting Open Monumentendag opgericht, gehuisvest in Amsterdam.

De Open Monumentendag werkte vanaf het begin met een decentrale opzet. Per gemeente werd er een comité opgericht dat verantwoordelijk was voor zijn eigen programma Open Monumentendag en werd ondersteund door de landelijke stichting. De decentrale opzet was een sterk punt. De lokale gemeenschap werd optimaal betrokken bij de organisatie van het evenement, waarbij de rol van vrijwilligers cruciaal was. Zonder vrijwilligers was en is de Open Monumentendag ondenkbaar, zowel bij de voorbereiding als op de dag zelf, bijvoorbeeld bij het ontvangen van mensen, het geven van rondleidingen, het bemannen van stands, het maken van tentoonstellingen, boekjes enzovoorts.

Bezoekersaantal

Het bezoekersaantal van de eerste Open Monumentendag bedroeg 350.000. Dat was een goed begin, en in enkele jaren groeide het uit tot zo'n 600.000. Tegenwoordig ligt het bezoekersaantal rond de miljoen en daarmee is Open Monumentendag een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Jaarlijks gaan er ongeveer 4.000 monumenten open. Bijna alle gemeenten doen jaarlijks mee.

Thema’s

Open Monumentendag heeft zich in de loop der jaren verder ontwikkeld. Het evenement vond aanvankelijk alleen op zaterdag plaats, maar inmiddels zijn er veel comités die kiezen voor het hele weekend. Deelname alleen op zondag is sinds enkele jaren ook mogelijk. Vanaf 1996 hebben thema's voor een inhoudelijke verdieping van de Open Monumentendag gezorgd. Voorbeelden van onderwerpen die afgelopen jaren aan bod kwamen zijn: In Europa, Kunst&Ambacht, Groen van Toen, De smaak van de 19e eeuw en Historische bouwmaterialen.