Kan uw kind niet lopend of fietsend naar school vanwege de afstand of een handicap? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van het vervoer. 

Er wordt altijd eerst gekeken of er mogelijkheden zijn tot zelfstandig(er) reizen.  Dit is vaak het beste voor de ontwikkeling van kinderen.  Lukt dit niet dan wordt een kind vervoerd naar school.

Wat te doen?

Voor een aanvraag van leerlingenvervoer of een vergoeding daarvoor, moeten vrij veel persoonlijke gegevens worden doorgegeven. Maar misschien komt u niet in aanmerking. Dan vult u al die gegevens voor niets in. Om dat te voorkomen hebben wij op dit moment geen online formulier. U kunt uw gegevens achterlaten via het formulier "contact vergoeding leerlingenvervoer". Een medewerker van de gemeente neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 

NB. Krijgt u al een vergoeding en zijn er tijdens het schooljaar wijzigingen die van invloed zijn op de vergoeding? Geef deze binnen vijf dagen schriftelijk aan de gemeente door.

Wetgeving

In de "Verordening bekostiging leerlingenvervoer Renswoude 2022"(externe link) is vastgesteld onder welke omstandigheden en op welke voorwaarden vergoeding of aangepast vervoer mogelijk is. Deze verordening is geplaatst op de landelijke voorziening van www.overheid.nl.