Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op uw vragen

Bent u het niet eens met een officieel besluit, dan kunt u bezwaar maken. Dit is iets anders dan een klacht. Lees daarover meer op de pagina Bezwaar maken.

Wilt u iets doorgeven over de openbare ruimte of overlast melden (over bijvoorbeeld plantsoenen of parkeren)? Gebruik dan het formulier Melding omgeving

Wat te doen?

Bespreken

Bespreek de klacht met degene die in uw ogen de fout maakte of de direct leidinggevende.

Officiële klacht indienen

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, of wilt u uw klacht direct formeel laten behan­delen? U kunt een officiële klacht indienen bij het college. Dit kan:

  • online met het formulier "Klacht indienen" Dit wordt rechtstreeks via de website verstuurd. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie op uw klacht, uiterlijk binnen zes weken.
  • via een brief aan het college; schrijf in uw brief uw naam en adres. Beschrijf wat er is gebeurd, wanneer en wie er bij betrokken was.

Niet tevreden na de klachtenprocedure

Komt u er echt niet uit? Bent u ook na de klachtenprocedure van de gemeente niet tevreden? Neem dan contact op met de Na­tionale ombudsman