Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Voor een bezwaar tegen de belastingen geldt een aparte procedure.

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Wat te doen?

Let op: 
Een bezwaar tegen de belastingen moet naar de gemeente Veenendaal. 
Een bezwaar tegen de huurverhoging moet via een het formulier van de Huurcommissie. 

Kies uit de volgende opties:  

Voor bezwaren tegen overige besluiten kunt u gebruik maken van het formulier Bezwaar indienen.

Met DigiD kunt u het rechtstreeks via de website versturen. U kunt in het formulier ook aangeven dat u het wilt printen, invullen en per post versturen.

Als u liever geen gebruik maakt van een formulier, schrijf dan een brief met tenminste:

 • uw naam en adres
 • de datum van uw bezwaar
 • om welk besluit het gaat
 • waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening

Hoelang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter(externe link). U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.