De burgemeester van Renswoude maakt het volgende bekend:

31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad. Op die dag kunnen alle partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing de lijsten van kandidaten inleveren. Dit kan op afspraak tussen 9.00 en 17.00 uur aan Lijsterbeslaan 18 bij het centraal stembureau.

De formulieren die ingeleverd moeten worden zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling verkrijgbaar in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u contact opnemen via het algemene nummer 0318 578 150. Het gaat om de volgende formulieren:

  • de lijsten van kandidaten (model H 1)
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
  • de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

Meer informatie over de wettelijke voorschriften voor de inlevering van kandidatenlijsten worden verstrekt in het gemeentehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen via het algemene nummer.

de burgemeester P. Doornenbal-van der Vlist

tekst elke stem telt