Eind april 2023 ontvangen de huurders van het woningbedrijf een voorstel voor huurverhoging. 

Vanaf welke datum moet ik de nieuwe huur betalen?

Volgens het huurcontract moet de huur vóór de eerste van de maand betaald moet worden. 
Eind juni betaalt u dus de huur voor juli. Als u via een automatische incasso betaalt, wordt de huur in de lopende maand geïncasseerd. In juli wordt dus voor het eerst de nieuwe huur afgeschreven. 

Als u betaalt via automatische incasso hoeft u niets te doen.

Met ingang van juli 2023 wordt automatisch het nieuwe huurbedrag van uw rekening afgeschreven. 

Als u de huur zelf overmaakt

Wij verzoeken u het bedrag aan te passen. Dit geldt ook voor betaling via een periodieke overschrijving waarbij u de opdracht aan de bank heeft gegeven om maandelijks te betalen. U kunt de huur overmaken op rekening NL97 BNGH 0285 1612 45 met als omschrijving: “huur uw straat en huisnummer.” 
U kunt ook een machtiging invullen voor het automatisch incasseren van de huur. De huur wordt dan op de eerste van de maand van uw rekening afgeschreven. U kunt het ook regelen aan de balie van het gemeentehuis. Hiervoor moet u wel een afspraak maken. 

Als de betaling van de huur wordt geregeld door uw werkgever, een bewindvoerder of een andere instantie:  

Zorg ervoor dat het bedrag op tijd wordt aangepast.


LET OP:  De gemeente heeft meerdere rekeningen. Het gebeurt regelmatig dat de huur wordt overgemaakt op de verkeerde rekening. Wij verzoeken u om voor de huur gebruik te maken van: NL97 BNGH 0285 1612 45.

Punten volgens het woningwaarderingsstelsel

Dit jaar worden alle huren met vastgestelde percentages verhoogd. Het percentage is niet afhankelijk van de punten volgens het woningwaarderingsstelsel. 

Wat is het woningwaarderingsstelsel?

Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op.

Betaal ik niet te veel voor mijn sociale huurwoning?

De huurprijzen van al onze sociale huurwoningen blijven onder de maximale huurprijs.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

In 2023 worden geen hogere bedragen gerekend voor de huurders met een midden of hoger inkomen.

Er is geen inkomensindicatie opgevraagd bij de Belastingdienst. 

Heeft u in de afgelopen 3 jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en is uw inkomen daarna gedaald? Kijk op de site van de Huurcommissie of u een huurverlaging kunt aanvragen.(externe link)

Bezwaar tegen de huurverhoging

Als u het niet eens bent met de voorgestelde verhoging van de netto huurprijs kunt u bezwaar maken vóór 1 juli 2023, door bij ons een bezwaarschrift in te dienen.

Op de website van de huurcommissie(externe link) leest u:

  • de situaties waarin het zin heeft om bezwaar te maken.
  • hoe u bezwaar kunt maken.

U vindt daar ook het formulier om bezwaar te kunnen maken.

Wij beoordelen of uw bezwaar terecht is. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, laten wij u dat weten. We leggen uit waarom we het er niet mee eens zijn. Heeft u dan nog steeds bezwaar, dan sturen wij uw bezwaar naar de Huurcommissie. Wij vragen de huurcommissie om de verhoging te beoordelen. 

Is de Huurcommissie het met u eens?
Ons voorstel gaat niet door. De Huurcommissie laat weten wat wel een redelijke verhoging is en op welke datum de verhoging ingaat.

Is de Huurcommissie het met ons eens?
De huurverhoging gaat in met terugwerkende kracht per 1 juli 2023. Ook moet u de kosten van de procedure van de Huurcommissie van € 25 betalen.

Heeft u géén bezwaarschrift ingediend, maar blijft u de oude huur betalen dan sturen wij u nogmaals het voorstel tot huurprijsverhoging. U kunt dan zelf tot 1 oktober 2023 de Huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Laat u deze termijn voorbij gaan, dan bent u gebonden aan de nieuwe huurprijs.