Per 1 juli 2022 worden de huren van de woningen en standplaatsen verhoogd. De huurders hebben het voorstel voor verhoging ontvangen.

De hoogte van de stijging is afhankelijk van het inkomen. Het gaat hierbij om het gezamenlijk huishoudinkomen over 2020, gerekend over het aantal personen dat naar verwachting per 1 juli 2022 staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen.

Het college heeft besloten: 

  • de huren van huurders met een laag inkomen te verhogen met een variërend percentage, afhankelijk van het aantal punten op grond van het woningwaarderingsstelstel, maar nooit meer dan 2,3%.
  • de huren van huurders met een midden en een hoog inkomen te verhogen met respectievelijk € 25,00 en € 50,00.
  • de huren van de vrije sector woningen te verhogen met 2,3%.
  • de huren van standplaatsen te verhogen met 1,5%

Bezwaar tegen de huurverhoging

Als u het niet eens bent met de voorgestelde verhoging van de netto huurprijs kunt u bezwaar maken vóór 1 juli 2022, door bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Op de website van de huurcommissie leest u de redenen op grond waarvan u bezwaar kunt maken(externe link).

Met gebruik van DigiD kunt u uw bezwaar rechtstreeks via de site verzenden.

Maakt u liever gebruik van een papieren formulier, dan kunt het pdf-bestand downloaden en printen. 

Wij beoordelen of uw bezwaar terecht is. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging. Heeft u géén bezwaarschrift ingediend, maar betaalt u de nieuwe huurprijs niet, dan sturen wij u nogmaals het voorstel tot huurprijsverhoging. U kunt dan zelf tot 4 maanden voor ingangsdatum van de nieuwe huur de Huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Laat u deze termijn voorbij gaan, dan bent u gebonden aan de nieuwe huurprijs.

Betalen na 1 juli 2022

Betaling vóór de eerste van de maand 

Volgens het huurcontract moet de huur vóór de eerste van de maand betaald moet worden. 
Eind juni betaalt u dus de huur voor juli. Als u via een automatische incasso betaalt, wordt de huur in de lopende maand geïncasseerd. In juli wordt dus voor het eerst de nieuwe huur afgeschreven. 


Als u betaalt via automatische incasso hoeft u niets te doen.

Met ingang van juli 2022 wordt automatisch het nieuwe huurbedrag van uw rekening afgeschreven. 

Als u de huur zelf overmaakt

Wij verzoeken u het bedrag aan te passen. Dit geldt ook voor betaling via een periodieke overschrijving waarbij u de opdracht aan de bank heeft gegeven om maandelijks te betalen. U kunt de huur overmaken op rekening NL97 BNGH 0285 1612 45 met als omschrijving: “huur uw straat en huisnummer.” 
U kunt ook een machtiging invullen voor het automatisch incasseren van de huur. De huur wordt dan op de eerste van de maand van uw rekening afgeschreven. U kunt het ook regelen aan de balie van het gemeentehuis. Hiervoor moet u wel een afspraak maken. 

Als de betaling van de huur wordt geregeld door uw werkgever, een bewindvoerder of een andere instantie:  

Zorg ervoor dat het bedrag op tijd wordt aangepast.


LET OP:  De gemeente heeft meerdere rekeningen. Het gebeurt regelmatig dat de huur wordt overgemaakt op de verkeerde rekening. Wij verzoeken u om voor de huur gebruik te maken van: NL97 BNGH 0285 1612 45.

Woningwaarderingsstelsel

Voor het berekenen van de huurverhoging wordt rekening gehouden met de kwaliteit van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op. Het percentage van huurverhoging is afhankelijk van het totaal aantal punten. De huurders die een verhoging krijgen op basis van de punten, krijgen een overzicht toegestuurd met het voorstel voor huurverhoging.