Op verschillende plekken staan weer bladkorven. Hier kunnen de bladeren van struiken en bomen ingedaan worden. Helaas wordt op sommige plekken ook veel ander afval in de korven gegooid. 

Hierdoor kunnen we de inhoud van die korven niet meer gebruiken voor groenbemesting.

Het afgevallen blad kan goed gebruikt worden als groenbemesting; bijvoorbeeld in plantvakken van Rhododendrons of bosplantsoen. Maar als er ander afval in de korven zit zoals takken, snoeiafval en zelfs zakken met huishoudelijk afval, worden de bladeren onbruikbaar.

Wij vragen u dan ook dringend om de bladkorven alleen te gebruiken waar ze voor zijn: bladeren.

Op de plekken waar toch steeds ander afval in de korven wordt gegooid, worden de korven verwijderd.