Regels onderhoud

Als eigenaar van bomen of struiken, bent u verplicht deze bomen of struiken goed te onderhouden. Op plaatsen waar sprake is van een gevaarlijke situatie geldt zelfs nog een extra zorgplicht voor de boomeigenaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een oude boom die bij stormachtig weer behoorlijk staat te kraken. Valt zo’n boom om en staat het vast dat de eigenaar onvoldoende zorg aan de boom heeft besteed? Dan is er sprake van een onrechtmatige daad en is de eigenaar aansprakelijk voor de schade. Onderhoud uw bomen of struiken dus altijd goed.

Overlast van bomen of struiken

Ervaart u overlast van een boom of struik, vraag dan altijd eerst zelf in een gesprek of uw buren of de eigenaar (bijvoorbeeld de gemeente of een bedrijf) de boom of struik wil verwijderen. Komt u er samen niet uit? Dan is het een mogelijkheid om bijvoorbeeld buurtbemiddeling in te schakelen. 

U kunt op verschillende manieren overlast ervaren:

De boom staat in de “verboden zone”

Als uw buren geen toestemming aan u hebben gevraagd dan mag een boom of struik niet geplant worden in de “verboden zone”. Voor een boom is dat 2 meter van de erfgrens af, gerekend vanaf het midden van de stam. Heesters en heggen moeten minimaal 50 centimeter van de erfgrens verwijderd zijn. Is het aangrenzende erf een openbare weg of openbaar water? Dan is er geen verboden zone.

Overlast van doorschietende boomwortels

U mag doorgeschoten wortels van een boom of struik zonder toestemming van uw buren verwijderen. Let wel op dat u de boom of struik niet blijvend beschadigt. Is dit wel zo dan bent u verantwoordelijk voor eventuele schade. 

Overlast van overhangende takken

U mag de overhangende takken niet zomaar zelf verwijderen. Overleg eerst altijd met uw buren en vraag of zij zelf de takken willen verwijderen. Willen ze dat niet doen, stuur dan een aangetekende brief. Ontvangt u op uw aangetekende brief geen reactie, dan mag u de takken tot de erfgrens zelf snoeien. Let ook hier op, dat u de boom niet blijvend beschadigt.

Overlast van vallende bladeren

Het is erg vervelend om overlast te ervaren van vallende bladeren uit de boom van uw buren. Vanuit juridisch standpunt kunt u hier niets aan doen. Probeer dergelijke hinder te bespreken met uw buren, en probeer samen tot een oplossing te komen.