Om een efficiënte besluitvorming te realiseren is het bevoegdhedenbesluit en -register Renswoude 2021 opgesteld. Het huidige bevoegdhedenbesluit en -register dateert uit 2015 en was toe aan actualisatie en vervanging, mede door de gewijzigde organisatiestructuur en functies.

In het bevoegdhedenbesluit en -register worden verschillende bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester overgedragen aan de ambtelijke organisatie en externen. 

Op 21 september 2021 heeft het college van burgemeester & wethouders van Renswoude het bevoegdhedenbesluit en -register 2021 vastgesteld. U vindt deze via www.officiëlebekendmakingen.nl. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.