HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Voorlichtingsbijeenkomst bijstand voor mensen met een WW-uitkering

  Loopt uw werkloosheidsuitkering (WW) via het UWV binnenkort af en heeft u nog geen werk gevonden? In het gemeentehuis van Veenendaal wordt er iedere maand een informatiebijeenkomst georganiseerd over de rechten en plichten bij een bijstandsuitkering (deze zijn namelijk strenger dan voor een WW-uitkering). De bijeenkomsten zijn voor inwoners van de gemeente Veenendaal, Rhenen en Renswoude.

  lees meer
 • Herstel sporthal De Hokhorst gestart

  Sporthal medio februari 2019 weer in gebruik
  Afgelopen week is het herstel van de sporthal De Hokhorst gestart. Verwachting is dat de herstelwerkzaamheden medio februari 2019 afgerond zijn en de sporthal weer in gebruik genomen kan worden. Tot die tijd moeten de gebruikers uitwijken naar alternatieve locaties. De beheerders hebben hiervoor nauw contact met de sportvereniging, zaalvoetbalcommissie en overige gebruikers en de gemeente met de scholen.

  lees meer
 • Verbod op asbesthoudende dakbedekking

  Na 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag 16 oktober jl. met brede steun in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant voor het verbod.

  lees meer
 • Werkzaamheden Rijksweg (N224) – Klompersteeg (N418)

  De provincie Gelderland start op maandag 12 november a.s. met wegwerkzaamheden aan het kruispunt Rijksweg (224) en de Klompersteeg (N418). Het asfalt wordt vervangen en het kruispunt opnieuw ingericht. Tijdens de werkzaamheden is het kruispunt volledig afgesloten. Lokaal verkeer kan gebruik maken van de Veenweg, Munnikeweg, Schras, Hoofdweg, Buurtweg/Nieuweweg en Meikade. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden op dinsdag 20 november a.s. gereed.

  lees meer
 • Heterdaadoefeningen in Renswoude succesvol: de ‘boeven’ zijn gepakt

  Vandaag (18/10) waren er twee heterdaadoefeningen ('s middags en 's avonds) in de gemeente Renswoude. Doel van deze heterdaadoefening was onder andere de samenwerking tussen politie en de inwoners te versterken. Mede dankzij de inzet van Burgernet en de WhatsApp-groepen konden de boeven gepakt worden.

  lees meer
 • Waardering voor de mantelzorgers!

  Renswoude spreekt zijn waardering uit voor de vele mantelzorgers die dag in, dag uit, zorgen voor hun naaste. Daarom wordt er op vrijdag 9 november een evenement  georganiseerd voor alle mantelzorgers die in Renswoude wonen of in Renswoude mantelzorg verlenen. De planning is dat de bijeenkomst 14.00 uur begint en tot circa 18.00 duurt. Opgeven is verplicht. Dit kan tot en met 6 november a.s. bij de coördinator mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl of 06-51647525). In de volgende Heraut brengen we u op de hoogte van de exacte tijd en plaats.

  lees meer
 • 24/09/2018 Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies

  lees meer
 • Biesbosserweg tijdelijk afgesloten voor verkeer (1 okt t/m 30 nov.)

  Stedin start binnenkort met werkzaamheden op de Biesbosserweg. Dit in verband met de aanleg van een nieuwe elektriciteitskabel. De Biesbosserweg wordt daarom vanaf volgende week tijdelijk afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Fietsers kunnen (lopend) langs de werkzaamheden, het overige verkeer volgt een omleidingsroute. De werkzaamheden starten in week 40 (vanaf 1 oktober 2018) en duren naar verwachting tot eind november 2018.

  lees meer
 • Sollicitatiecoach helpt (gratis) werkzoekenden

  Vanaf 18 september start er in de gemeente Veenendaal als proef een wekelijks sollicitatiespreekuur. Iedereen die extra hulp wil bij sollicitaties kan op dinsdagen, van 09.30 uur tot 11.30 uur, op het gemeentehuis terecht voor gratis advies van een sollicitatiecoach. De coach helpt bij het opstellen van een helder cv of sollicitatiebrief. Maar geeft ook tips voor het voeren van sollicitatiegesprekken. De proef duurt tot het einde van dit jaar. Daarna wordt bekeken of het spreekuur wordt voortgezet. Ook inwoners van Rhenen en Renswoude kunnen gebruik maken van deze service. Vooraf inschrijven is niet nodig. Aanmelden kan bij de balie van het gemeentehuis in Veenendaal.

  lees meer
 • Voorkom handhavend optreden, check uw bestemmingsplan!

  lees meer
 • Provinciale bekendmaking

  Op 10 juli 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht 2 ontwerpen vastgesteld. Het gaat om "het ontwerp van de 2e partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016)" en "het ontwerp van de 2e partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie". De provincie wil weten wat u van deze ontwerpen vindt. Daarom liggen deze 6 weken ter inzage zodat iedereen daarop kan reageren. Naar verwachting zullen Provinciale Staten de definitieve versies eind 2018 vaststellen.

  lees meer
 • 16/07/2018 Burgerzaken is tijdens zomerperiode beperkt geopend

  lees meer
 • Vertraging ingebruikname speeltuin Reigerweide

  Helaas kan de speeltuin aan de Reigerweide nog niet gebruikt worden. Door het warme, droge weer van de afgelopen weken kon het gras nog niet ingezaaid worden. Waar het gras moet komen, ligt nu nog zwarte grond. Als de kinderen nu al in de speeltuin gaan spelen, wordt het witte valzand onder de toestellen vermengd met de zwarte grond. 

  lees meer
 • Lancering Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in Renswoude

  Op dinsdag 23 januari 2018 heeft de kick-off plaatsgevonden van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in de gemeente Renswoude.

  lees meer
 • Afvalkalender 2018

  De nieuwe afvalkalender is weer beschikbaar. Deze kunt u onder aan deze pagina downloaden of afhalen aan de balie in het gemeentehuis. Planning voor de komende weken is als volgt:

  • 22 december 2017: Gft-afval;
  • 28 december 2017: Plastic, metaal en drankenkarton (PDM);
  • 29 december 2017: Restafval;
  • 5 januari 2018: Gft-afval.

  Restafval op de vrijdag in de even weken. Gft-afval op de vrijdag in de oneven weken. PDM afval op de donderdag in de even weken. Oud papier elke tweede zaterdag van de maand.

  lees meer
Archief