HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Zaterdagopenstelling gemeentewerf op 7 december

  Op zaterdag 7 december a.s. is de gemeentewerf weer geopend van 09.00 tot 12.00 uur.

  lees meer
 • Inloopmiddag vaccineren bij GGD regio Utrecht in Veenendaal

  Voor vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma en vragen over vaccineren.
  Vrijdagmiddag 29 november 2019 vindt er op de GGD-locatie aan de Verlaat 20E in Veenendaal een inloopmiddag vaccineren plaats van 13.00 tot 16.00 uur. Ouders en kinderen/jongeren van 0-18 jaar kunnen terecht voor vragen over vaccineren én gratis de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) halen. Alle inwoners van Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Woudenberg zijn deze middag van harte welkom.
   

  lees meer
 • Wethouder Marieke Teunissen gestart met bedrijfsbezoeken

  Het College van B&W vindt het belangrijk om meer rechtstreeks contact te hebben met het bedrijfsleven in de gemeente Renswoude. Wethouder economie Marieke Teunissen is daarom onlangs gestart met bedrijfsbezoeken samen met beleidsadviseur economie Gerda van de Pol. Iedere week bezoeken zij één of twee bedrijven van klein tot groot en van productiebedrijf tot detailhandel. 

  lees meer
 • Voortgang werkzaamheden N224 Renswoude (nov. 2019)

  Nieuwsbericht van de provincie Utrecht
  Vanaf augustus verricht Firma Van den Heuvel werkzaamheden langs de Dorpsstraat (N224) in Renswoude in opdracht van waterleidingbedrijf Vitens. Deze werkzaamheden betreffen het aanleggen van een nieuwe drinkwaterleiding en duren naar verwachting nog tot eind april 2020.

  lees meer
 • Waardering voor de mantelzorgers.

  Renswoude spreekt zijn waardering uit voor de vele mantelzorgers die dag in, dag uit, zorgen voor hun naaste. Dit gebeurt door de organisatie van een High tea voor mantelzorgers. Bovendien kunt u uw mantelzorger ook dit jaar bedanken met het mantelzorgcompliment.

  lees meer
 • Activiteiten in de Week van de Veiligheid (7 t/m 13 oktober 2019)

  Tijdens de landelijke Week van de Veiligheid zijn er in Renswoude drie bijeenkomsten:

  - Woensdag 9 oktober: Crimineel goed ontbijtje met de agrariërs
  - Donderdag 10 oktober: Informatiebijeenkomst inbraakpreventie en de meldkamer
  - Vrijdag 11 oktober: Training babbeltruc

  lees meer
 • Voortgang werkzaamheden N224 Renswoude

  Nieuwsbericht van de provincie Utrecht
  Vanaf augustus verricht Firma Van den Heuvel werkzaamheden langs de Dorpsstraat (N224) in Renswoude in opdracht van waterleidingbedrijf Vitens. Deze werkzaamheden betreffen het aanleggen van een nieuwe drinkwaterleiding en duren naar verwachting nog tot eind april 2020.

  lees meer
 • Informatiebijeenkomst Inbraakpreventie en de meldkamer op 10 oktober 2019

  Op donderdag 10 oktober a.s. organiseren de politie en de gemeente een informatieavond over inbraakpreventie en de meldkamer.

  Deze avond wordt gehouden in de brandweerkazerne aan de Dorpsstraat 117 te Renswoude en begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee voor u klaar.

  Voor aanmelden en meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Eilander, afdeling Algemene Zaken, 0318-578152 of a.eilander@renswoude.nl. Aanmelden is niet verplicht, maar voor de organisatie is het wel handig om te weten hoeveel inwoners er ongeveer komen.

  lees meer
 • 23-09-2019 Training babbeltruc op 11 oktober 2019

  lees meer
 • 23-09-2019 Concept Plan van aanpak overlast loslopende honden en hondenpoep ligt ter inzage

  lees meer
 • Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

  Vanaf 2 september 2019 is de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) opnieuw geopend. Onder deze regeling krijgt u subsidie voor een maatwerkadvies en voor minimaal twee verschillende isolatiemaatregelen aan uw woning. Als huiseigenaar en bewoner komt dat ongeveer neer op 20 procent subsidie voor het isoleren van uw dak, spouwmuur, gevel, vloer of glas. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000. Voorwaarden zijn onder andere dat de maatregelen na 15 augustus 2019 zijn genomen en dat u niet eerder subsidie via de SEEH heeft ontvangen. Ook moeten de maatregelen door een bedrijf worden uitgevoerd.

  lees meer
 • Nieuwbouwwijk Beekweide start met nieuwe, gasloze fase

  De jonge wijk Beekweide is volop in ontwikkeling en daar voegen we nu een nieuwe fase aan toe. In deze fase heeft de ontwikkelaar in samenwerking met de gemeente Renswoude gasloze woningen ontwikkeld. Burgemeester Doornenbal-van der Vlist en de heer De Jong, directeur van De Bunte Projecten, tekenden onlangs de overeenkomst voor fase 8.

  lees meer
 • Geef uw mening over schetsplan Beekweide II

  De gemeente Renswoude werkt aan de voorbereiding van de woonwijk Beekweide II. Wij vragen uw mening over het schetsplan dat op woensdagavond 3 juli tijdens een informatiebijeenkomst is gepresenteerd. De presentatie en het schetsplan kunt u hier terug zien. Ook zoeken wij leden voor de klankbordgroep. 

  lees meer
 • ValleiEnergie ontwikkelt zonnedak in Renswoude

  Ondernemer Jan Roelofsen heeft verschillende daken van zijn opstallen aan de Kooiweg in Renswoude beschikbaar gesteld aan ValleiEnergie voor een coöperatieve opwekinstallatie. Op  een zonnige ochtend in april ondertekenden hij en penningmeester Roel Henderickx de intentieovereenkomst.

  lees meer
 • Snoeiwerkzaamheden Barneveldsestraat

  In de week van 13 t/m 17 mei 2019 worden de bomen langs de Barneveldsestraat (gedeelte buiten de bebouwde kom) gesnoeid.
  Dit kan enige verkeershinder veroorzaken.

 • AED, daar red je levens mee!

  lees meer
 • Belastingaanslag 2019 is verstuurd

  lees meer
 • Voorkom handhavend optreden, check uw bestemmingsplan!

  lees meer
Archief