HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Afsluiting Kerkstraat ter hoogte van de Taets van Amerongenweg

  De Gemeente Renswoude is op dit moment bezig met de herinrichting van de Taets van Amerongenweg. Bij deze herinrichting wordt ook de riolering vervangen en wordt er een nieuw regenwaterriool aangebracht.

  lees meer
 • College in gesprek met LTO/PJGU bij varkenshouderij Het Middelste Hof

  Het college van B&W overlegt 2 á 3 keer per jaar met een afvaardiging van de LTO/PJGU. Doorgaans vindt dat overleg plaats in het gemeentehuis, maar dit keer zorgden de agrariërs voor de locatie. Behalve het overleg werden de collegeleden ook getrakteerd op een kijkje achter de schermen van de varkenshouderij Het Middelste Hof van dhr. en mw. Verbeek. Deze varkenshouderij gaf een inkijkje in de uitdagingen waar de moderne en op de toekomstgerichte agrarisch ondernemer mee van doen heeft.

  lees meer
 • Koolmonoxide is levensgevaarlijk (nieuwsbericht Veiligheidsregio)

  In de winter draaien we de kachel wat hoger, houden ramen gesloten en sluiten ventilatieroosters. Lekker warm, maar ook een risico. De laatste tijd zijn er opvallend veel meldingen van (bijna-)ongevallen met koolmonoxidevergiftiging. Zo’n vergiftiging kan iedereen overkomen. Bijna de helft van de ongevallen vindt plaats met een moderne cv-installatie. Daarom: ventileer, controleer en alarmeer.

  lees meer
 • Inloopspreekuur Taalhuis Renswoude van start.

  Voor iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren, start het Taalhuis Renswoude met een spreekuur. Hier kun je terecht met vragen. Je wordt geholpen met zoeken naar geschikt lesmateriaal, een taalmaatje of taalles in de buurt. Het eerste spreekuur wordt gehouden op vrijdag 15 februari, van 10 tot 11 uur in de bibliotheek.

  lees meer
 • Digisterker, cursus voor werken met de overheid

  Aangifte doen bij de Belastingdienst, een verhuizing doorgeven aan de gemeente, huurtoeslag aanvragen. Het zijn allemaal zaken die je via internet kunt regelen. Vaak is daarvoor een DigiD nodig. Dit kan lastig zijn, vooral als je nog niet zo handig bent met een computer en met internet. Daarom bieden de gemeente Rhenen en Renswoude samen met de Bibliotheek Z-O-U-T de cursus "Digisterker" aan. Hier leert u zaken met de overheid via internet snel en makkelijk kunt regelen

  lees meer
 • Zaterdagopenstelling gemeentewerf

  Op zaterdag 2 maart a.s. is de gemeentewerf geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Inwoners uit Renswoude kunnen dan terecht voor de inzameling van elektrische apparaten, Klein Chemisch Afval (KCA), kleding, metaal, vlakglas, steenpuin en het afhalen van zakken voor plastic afval. Er mag ook kosteloos 1m3 grofvuil, zoals ijzer, huisraad (matras, kast, bed e.d.), tuinafval en witgoed, aangeboden worden. Alleen voor steenpuin wordt € 25,- per m3 in rekening gebracht. Let op: neem wel uw identiteitsbewijs mee, hier kan om gevraagd worden.

 • Papierkliko laten ophalen

  U heeft de papierkliko met blauwe deksel al enkele weken in gebruik. We hopen dat deze papierkliko u bevalt en u hierdoor nog meer oud papier en karton kunt scheiden. Mocht u deze papierkliko niet meer wensen, dan heeft u de mogelijkheid om deze papierkliko te laten ophalen. Meld dit uiterlijk vrijdag 22 februari a.s. bij ACV via renswoude@acv-groep.nl of bel met 0318-648160. De papierkliko wordt, nadat deze is geleegd op woensdag 27 februari, opgehaald. Laat de papierkliko dus na de lediging aan de weg staan. ACV haalt de kliko zo spoedig mogelijk op.

 • Cursussen en lezingen over opvoeden en gezondheid

  De gemeente Renswoude werkt samen met de omliggende gemeenten.  De inwoners van Renswoude kunnen daarom gebruik maken van de groepscursussen en informatieve avonden van o.a. Veens en Veenendaal en het groepsaanbod van het CJG in Scherpenzeel.

  Op de volgende websites kunt u zien wat het aanbod is: cjg.scherpenzeel.nl  / www.veens-welzijn.nl

   Enkele voorbeelden van de activiteiten:

  • 14 februari: Minisymposium 'Verward gedrag in de praktijk'
  • 18 april: Lezing  Colette de Bruin over autisme
 • Oproep: Meedenkers gezocht voor aanpak overlast hondenpoep en loslopende honden.

  lees meer
 • Ophalen kerstbomen op dinsdag 8 januari

  De kerstbomen worden op dinsdag 8 januari a.s. opgehaald door Omgevingsbeheer. Als u uw oude kerstboom die dag vóór 07.30 uur langs de openbare weg legt, wordt de boom gratis opgehaald.

 • Veteranenbijeenkomst 2018

  lees meer
 • Gedeelte Van Arckelweg wordt Van Deylweg

  kaart met gemarkeerde gedeelte van de betreffende straat

  Herontwikkeling Taets van Amerongenweg fase I: gevolgen voor bestaande adressen

  Vanaf 4 maart 2019 krijgt het eerste deel van de Van Arckelweg een andere naam, namelijk Van Deylweg. Het gaat om het gedeelte vanaf de Taets van Amerongenweg tot aan de Catharina Mossellaan. De adressen Van Arckelweg 1 t/m 23 worden vanaf 4 maart 2019 veranderd in Van Deylweg 1 t/m 23.

  Ook wordt vanaf 4 maart 2019 de even zijde van de Taets van Amerongenweg omgenummerd. De adressen Taets van Amerongenweg 30 t/m 66 worden dan Taets van Amerongenweg 42 t/m 80.

  lees meer
 • Voorlichtingsbijeenkomst bijstand voor mensen met een WW-uitkering

  Loopt uw werkloosheidsuitkering (WW) via het UWV binnenkort af en heeft u nog geen werk gevonden? In het gemeentehuis van Veenendaal wordt er iedere maand een informatiebijeenkomst georganiseerd over de rechten en plichten bij een bijstandsuitkering (deze zijn namelijk strenger dan voor een WW-uitkering). De bijeenkomsten zijn voor inwoners van de gemeente Veenendaal, Rhenen en Renswoude.

  lees meer
 • 24/09/2018 Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies

  lees meer
 • Voorkom handhavend optreden, check uw bestemmingsplan!

  lees meer
 • Afvalkalender 2018

  De nieuwe afvalkalender is weer beschikbaar. Deze kunt u onder aan deze pagina downloaden of afhalen aan de balie in het gemeentehuis. Planning voor de komende weken is als volgt:

  • 22 december 2017: Gft-afval;
  • 28 december 2017: Plastic, metaal en drankenkarton (PDM);
  • 29 december 2017: Restafval;
  • 5 januari 2018: Gft-afval.

  Restafval op de vrijdag in de even weken. Gft-afval op de vrijdag in de oneven weken. PDM afval op de donderdag in de even weken. Oud papier elke tweede zaterdag van de maand.

  lees meer
Archief