HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Brand sporthal de Hokhorst

  Afgelopen woensdag 18 juli is de sporthal De Hokhorst zwaar beschadigd geraakt door een brand in het dak. Het vuur brak rond 14.00 uur uit. De materiele schade, aan voornamelijk het dak, is groot. Dankzij de snelle inzet van de hulpdiensten is grotere narigheid voorkomen. Er zijn gelukkig geen personen gewond geraakt.

  lees meer
 • 16/07/2018 Burgerzaken is tijdens zomerperiode beperkt geopend

  lees meer
 • 16/07/2018 Geen spreekuur burgemeester

  Het spreekuur van de burgemeester gaat in de maanden juli en augustus niet door. Indien u de burgemeester toch graag wilt spreken, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via 0318- 578156. Er wordt dan een afspraak ingepland.

 • Medio augustus worden de spoortunnels Voorpoort geplaatst!

  Afsluiting Onderweg/Klompersteeg en aantal dagen geen treinverkeer
  Medio augustus worden de opgebouwde onderdoorgangen (een fietstunnel en een autotunnel) in het project de Voorpoort ingereden. Een bijzondere gebeurtenis, waarbij platformwagens van Mammoet de grote betonnen tunnels in een paar uur op hun plaats rijden. Donderdag 23 augustus is, naar verwachting, de dag dat dit plaatsvindt. De definitieve planning is op de website www.voorpoort.nl te vinden. Het tijdstip waarop de tunnels worden ingeschoven is pas een week van tevoren bekend.
  Op de dag dat de tunnels in het spoor worden gereden, worden bij beide spoortunnels plekken ingericht waar u het inrijden veilig kunt volgen. Bij de autotunnel gebeurt dit nabij de Truckwash aan de Arkeneel, bereikbaar via Voorpoort. En bij de fietstunnel is dat nabij het Fort aan de Buursteeg.

  lees meer
 • Renswoude sluit aan bij de website verlorenofgevonden.nl

  Sinds kort kunt u verloren of gevonden voorwerpen aanmelden via de website verlorenofgevonden.nl. Het grote voordeel is dat de voorwerpen in een landelijk overzicht worden geplaatst. U kunt daar zelf controleren of uw verloren voorwerp is gevonden.

  lees meer
 • Vertraging ingebruikname speeltuin Reigerweide

  Helaas kan de speeltuin aan de Reigerweide nog niet gebruikt worden. Door het warme, droge weer van de afgelopen weken kon het gras nog niet ingezaaid worden. Waar het gras moet komen, ligt nu nog zwarte grond. Als de kinderen nu al in de speeltuin gaan spelen, wordt het witte valzand onder de toestellen vermengd met de zwarte grond. 

  lees meer
 • Namen gezocht voor drie nieuwe hofjes in Renswoude! Doet u mee?

  Voor drie hofjes die in de herstructureringslocatie Taets van Amerongen worden gerealiseerd, worden leuke, passende en creatieve namen gezocht. Aan de inwoners wordt nu gevraagd om namen aan te dragen.

  lees meer
 • College luncht met 50-jarige huwelijksjubilarissen uit Renswoude

  Alle bruidsparen in de gemeente Renswoude die in de eerste helft van 2018 50 jaren waren getrouwd ontvingen een uitnodiging voor een gezamenlijke lunch in restaurant De Dennen op dinsdag 3 juli. Bij deze lunch was het college van burgemeester en wethouders van Renswoude aanwezig.

 • Parkeren van caravans, campers, aanhangers e.d. in woonstraten

  Het leidt vaak tot kleinere of grotere irritatie in de buurt, wanneer caravans, campers en aanhangwagens gedurende langere tijd in woonstraten geparkeerd staan. Zeker in straten waar de parkeerdruk hoog is. Ook hopen zwerfvuil en onkruid zich er onder op, zonder dat de gemeentelijke veeg- en borstelmachines hun werk kunnen doen. Rondom de vakantieperioden en lange weekeinden worden de regels voor het parkeren van caravans, campers, vouwwagens, aanhangwagens extra onder uw aandacht gebracht.
  Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden om onder meer caravans, campers en vouwwagens, maar ook andere (aanhang)wagens, langer dan 3 achtereenvolgende dagen te parkeren op de openbare weg. Dit wordt als een redelijke termijn gezien om een caravan, camper of vouwwagen gereed te maken voor een vakantie en, na terugkomst, weer stalling gereed te hebben.

  Wilt u uw voertuig langer laten staan dan kunt u schriftelijk een ontheffing aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL RENSWOUDE).

 • Maak een melding van uw buurtfeest of buurtbarbecue

  Het is weer mooier weer! Hoe leuk is het dan om met de straat of buurt een barbecue of feestje te houden? Het versterkt de band met de buren en komt de leefbaarheid in uw straat en buurt ten goede. Organiseert u een buurtfeest of buurtbarbecue? Let er dan op dat u hier een melding van maakt bij de gemeente. Wij vragen u een melding te doen zodat omwonenden, hulpdiensten en de wijkagenten op de hoogte zijn van uw feest. Daarnaast willen wij graag uw veiligheid waarborgen. Er geldt een aantal voorwaarden:

  • Er is een organisator;
  • Er doen maximaal 100 deelnemers mee;
  • Het straatfeest stopt om 24.00 uur (muziek stopt om 23.00 uur);
  • Er worden geen voorwerpen groter dan 10m2 neergezet;
  • De doorgang voor hulpdiensten en openbaar vervoer blijft vrij;
  • Omwonenden worden tijdig geïnformeerd (incl. telefoonnummer organisator).

  Let op dat u het uiterlijk tien werkdagen van tevoren meldt bij de gemeente. Voor grotere feesten met meer dan 100 deelnemers gelden andere regels. Dat geldt ook als u grotere voorwerpen wilt plaatsen. U heeft dan een evenementenvergunning nodig. Totaal overzicht van de voorwaarden en nadere regels staan vermeld op het meldingsformulier dat te downloaden is via www.renswoude.nl/evenementen.

 • Renswoude wil verduurzamen

  Bent u benieuwd wat de gevolgen zijn van klimaatverandering op uw wijk? Dat kan vanaf nu via de nieuwe site www.klimaatvalleienveluwe.nl. Op deze site kunt u zien of er in uw wijk in de toekomst bijvoorbeeld wateroverlast of juist een probleem met droogte kan zijn. De site is opgesteld door de Wageningen Universiteit en Research Center in opdracht van verschillende gemeenten, provincies en een waterschap.

  lees meer
 • Parkeren van vrachtwagens op De Hokhorst niet meer mogelijk

  Vanaf begin juni 2018 kunnen en mogen vrachtwagens niet meer geparkeerd worden op De Hokhorst. Op dat moment wordt gestart met de werkzaamheden voor de herontwikkeling van het terrein tussen Beekweide en De Hokhorst. 

  lees meer
 • Heeft u de enquête al ingevuld voor het veiligheidsbeleid Renswoude?

  Begin april 2018 is er een enquête uitgezet over het veiligheidsgevoel in Renswoude. Meedoen kan nog tot en met 6 mei a.s. via www.renswoude.nl/veiligheid

  lees meer
 • Inventarisatie cultuurhistorische waardenkaart

  De gemeente Renswoude is bezig met het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart. Het bedrijf SB4 heeft opdracht gekregen om deze kaart voor onder meer de gemeente Renswoude op te stellen.

  Voor de inventarisatie van deze kaart zullen er in de periode april tot en met juli 2018 op diverse plaatsen in Renswoude, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, foto’s van panden vanaf de openbare weg worden gemaakt. Privéterrein wordt hierbij niet betreden.

  In juni of juli dit jaar zal er een informatieavond worden gehouden. Deze avond zal in een latere Heraut worden aangekondigd.

  Voor meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62  e.zech@renswoude.nl)

 • Inrichting speelplaats Reigerweide

  De gemeente gaat in mei/juni dit jaar een speelplaats inrichten aan de Reigerweide. De achterliggende periode heeft de gemeente samen met de bewoners in de woonwijk Beekweide nagedacht hoe de speelplaats een aantrekkelijke invulling gegeven kan worden. In lijn met de wens van de bewoners heeft het college van B&W in de vergadering van 13 maart jl. ingestemd met het in uitvoering brengen van ontwerp B (zie afbeelding).

  lees meer
 • Gemeente Renswoude en BPD tekenen overeenkomst voor 18 woningen op Taets van Amerongenweg

  BPD tekende op 14 februari jl. met de gemeente Renswoude een overeenkomst voor 18 koopwoningen aan de Taets van Amerongenweg in Renswoude.

  lees meer
 • Wonen in Renswoude

  Informatie over woningen en bouwkavels in Beekweide en Dorpshart vindt u op de website Wonen in Renswoude

  Normaal gesproken heeft deze link een eigen plek op de homepage van onze site. In verband met de verkiezingen is dit alternatief gekozen.

 • Lancering Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in Renswoude

  Op dinsdag 23 januari 2018 heeft de kick-off plaatsgevonden van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in de gemeente Renswoude.

  lees meer
 • Afvalkalender 2018

  De nieuwe afvalkalender is weer beschikbaar. Deze kunt u onder aan deze pagina downloaden of afhalen aan de balie in het gemeentehuis. Planning voor de komende weken is als volgt:

  • 22 december 2017: Gft-afval;
  • 28 december 2017: Plastic, metaal en drankenkarton (PDM);
  • 29 december 2017: Restafval;
  • 5 januari 2018: Gft-afval.

  Restafval op de vrijdag in de even weken. Gft-afval op de vrijdag in de oneven weken. PDM afval op de donderdag in de even weken. Oud papier elke tweede zaterdag van de maand.

  lees meer
Archief