HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

  Vanaf a.s. maandag 18 mei mag er in geen water meer uit oppervlaktewater gehaald worden voor bijvoorbeeld besproeiing van gewassen. Waterschap Vallei en Veluwe heeft, door de aanhoudende droogte, een onttrekkingsverbod ingesteld per 18 mei. Het onttrekkingsverbod geldt niet voor gebieden waar het waterschap water in  kan laten uit IJssel, Nederrijn en Randmeren. Ook onttrekkingen vanuit het Valleikanaal, de Heiligenbergerbeek/Woudenbergse Grift, de Eem, de Arkervaart en de Zijdewetering/Krakerswijk zijn toegestaan. Meer informatie op www.vallei-veluwe.nl/droogte

  lees meer
 • Start groot onderhoud N224 Renswoude

  Vanaf 25 mei tot en met 28 augustus 2020 voert aannemer Mourik Infra groot asfaltonderhoud uit aan de Utrechtseweg/Dorpsstraat (N224) in Renswoude in opdracht van de provincie Utrecht. De werkzaamheden betreffen het gedeelte van de weg tussen de provinciegrens bij Scherpenzeel en De Klomp.

  Naast het groot onderhoud wordt een aantal extra werkzaamheden meegenomen. Op die manier hoeft de weg maar één keer dicht en kan de aannemer werk met werk maken. Dat geeft minder hinder voor het verkeer en de omgeving en het bespaart kosten.

  lees meer
 • Wilt u mede-eigenaar worden van zonnepanelen in Renswoude?

  ValleiEnergie is gestart met de opwek projecten ‘zonne-energie in Renswoude’. Twee  inwoners van Renswoude hebben daken beschikbaar gesteld om voor Renswoude en omgeving lokale en duurzame energie op te wekken. In het najaar verwacht ValleiEnergie op beide locaties circa 600 zonnepanelen te kunnen aanleggen.

  Wilt u ook meedoen aan dit project en profiteren van duurzame stroom? De aanmelding voor beide projecten is 29 april van start gegaan. Voor meer informatie of om u aan te melden voor ValleiEnergieDelen, kunt terecht op de website: www.valleienergie.nl/renswoude.

 • Gemeenteraad stelt benodigd budget beschikbaar voor renovatie en verbouwing gemeentehuis

  Op woensdagvond 22 april 2020 heeft de gemeenteraad besloten om het benodigde budget voor de renovatie en verbouwing van het huidige gemeentehuis beschikbaar te stellen. Het winnende ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis kan nu verder uitgewerkt worden en de verdere voorbereidingen voor de realisatie kunnen opgepakt worden.
   

  lees meer
 • Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

  In de vergadering van 21 april heeft het college besloten dat de gemeentelijke belastingaanslag met dagtekening van 28 februari 2020 later betaald mag worden. U moet op 31 augustus 2020 het volledige berag betaald hebben. Voor 31 augustus worden er geen herinneringen of aanmaningen verstuurd.

  lees meer
 • Gemeentepagina's Heraut van 20 april 2020

  lees meer
 • Voortgang werkzaamheden N224 Renswoude (April 2020)

  Nieuwsbericht van de provincie Utrecht

  De werkzaamheden van Vitens zijn bijna afgerond. De nieuwe hoofddrinkwaterleiding ligt erin en alle huizen zijn erop aangesloten. Een mooie klus die ruim binnen de planning is geklaard. Ondanks de coronacrisis konden alle werkzaamheden veilig worden uitgevoerd, met inachtneming van alle maatregelen. Vanaf eind februari is ook Stedin bezig in Renswoude en vanaf 11 mei start aannemer Mourik Infra met het groot asfaltonderhoud van de weg in opdracht van de provincie Utrecht. Ook deze werkzaamheden vinden vooralsnog doorgang waarbij scherp wordt toegezien op voldoende afstand en bescherming. Alles uiteraard onder een in deze tijd gepast voorbehoud.

  lees meer
 • Bereikbaarheid gemeente in verband met coronavirus

  In verband met de maatregelen rond het coronavirus is de bereikbaarheid van de gemeente aangepast. Waar mogelijk, werken de medewerkers vanuit huis. We doen ons best de dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. U kunt ons op de volgende manieren bereiken.

  lees meer
 • Werkzaamheden aan de N224 Dorpsstraat Renswoude

  Bericht van de Provincie: Vanaf augustus 2019 verricht Firma Van den Heuvel werkzaamheden langs de Dorpsstraat (N224) in Renswoude in opdracht van waterleidingbedrijf Vitens. Deze werkzaamheden duren nog tot eind april 2020. Aansluitend hierop start aannemer Mourik Infra half mei met het groot asfaltonderhoud van de weg in opdracht van de provincie Utrecht. De onderhoudswerkzaamheden duren tot begin september 2020.

  lees meer
 • Belastingaanslag 2020

  Eind februari zijn de belastingaanslagen voor 2020 verstuurd. In het Belastingloket vindt u informatie over de belasting zoals hoe u bezwaar kunt maken of kwijtschelding kunt aanvragen. 

  lees meer
 • Informatie over Coronavirus bij RIVM

  Voor betrouwbare en meest actuele informatie over het coronavirus kunt u terecht bij het RIVM.

  Kijk voor antwoorden op vragen over het virus op de website van het RIVM.

  Kijk voor de meest actuele reisadviezen op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Naturalisatieceremonie Renswoude

  Drie Renswoudenaren ontvangen Nederlandse nationaliteit
  Op dinsdag 25 februari ontvingen Reza Zaherian, Mana Khaghani en Rosa Khaghani uit handen van burgemeester Petra Doornenbal het bewijs van Nederlands nationaliteit. Na een korte toespraak van de burgemeester en het afleggen van de verklaring van verbondenheid reikte de burgemeester het besluit van Nederlanderschap uit. Reza Zaherian, Mana Khaghani en Rosa Khaghani wonen sinds twee jaar in Renswoude. Mana Khaghani heeft een werkervaringsplaats op de afdeling financiën bij de gemeente Renswoude. Zij doet daar ervaring op met de financiële werkzaamheden (boekhouding).

  lees meer
 • Meerdere vacatures bij de gemeente Renswoude

  tekst: ben jij misschien onze nieuwe collega?

  Renswoude is met zo’n 5.300 inwoners de kleinste gemeente in de provincie Utrecht. Onze ambities zijn echter groot! Samen met onze inwoners werken we als bestuur en medewerkers hard aan een dorp waar het fijn wonen en werken is. De kleine schaal zorgt voor een grote onderlinge betrokkenheid, korte lijnen met het bestuur en veel afwisseling in het werk.

  lees meer
 • Regio Foodvalley ondertekent Schone Lucht Akkoord

  Schone Lucht is van levensbelang en van grote invloed op de gezondheid van mensen. Ook al is de lucht de laatste tientallen jaren een stuk schoner geworden, luchtverontreiniging is nog steeds een groot gezondheidsrisico. Het Rijk heeft daarom, samen met een aantal gemeenten en provincies, een Schone Lucht Akkoord opgesteld.

  Filmpje 'Gezonde lucht in de provincie Utrecht': https://youtu.be/GfEnx5rfWK8

  lees meer
 • Fout in de brief over de klikowisseling

  Vorige week heeft ACV de brieven over de klikowisseling verstuurd. In de tabel is een fout geslopen. Op de website www.mooirenswoude.nl staat de juiste tekst.

  Direct link naar het artikel is: https://www.mooirenswoude.nl/nieuws/fout-in-brief-klikowisseling

 • Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

  Vanaf 2 september 2019 is de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) opnieuw geopend. Onder deze regeling krijgt u subsidie voor een maatwerkadvies en voor minimaal twee verschillende isolatiemaatregelen aan uw woning. Als huiseigenaar en bewoner komt dat ongeveer neer op 20 procent subsidie voor het isoleren van uw dak, spouwmuur, gevel, vloer of glas. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000. Voorwaarden zijn onder andere dat de maatregelen na 15 augustus 2019 zijn genomen en dat u niet eerder subsidie via de SEEH heeft ontvangen. Ook moeten de maatregelen door een bedrijf worden uitgevoerd.

  lees meer
 • Nieuwbouwwijk Beekweide start met nieuwe, gasloze fase

  De jonge wijk Beekweide is volop in ontwikkeling en daar voegen we nu een nieuwe fase aan toe. In deze fase heeft de ontwikkelaar in samenwerking met de gemeente Renswoude gasloze woningen ontwikkeld. Burgemeester Doornenbal-van der Vlist en de heer De Jong, directeur van De Bunte Projecten, tekenden onlangs de overeenkomst voor fase 8.

  lees meer
 • Geef uw mening over schetsplan Beekweide II

  De gemeente Renswoude werkt aan de voorbereiding van de woonwijk Beekweide II. Wij vragen uw mening over het schetsplan dat op woensdagavond 3 juli tijdens een informatiebijeenkomst is gepresenteerd. De presentatie en het schetsplan kunt u hier terug zien. Ook zoeken wij leden voor de klankbordgroep. 

  lees meer
 • ValleiEnergie ontwikkelt zonnedak in Renswoude

  Ondernemer Jan Roelofsen heeft verschillende daken van zijn opstallen aan de Kooiweg in Renswoude beschikbaar gesteld aan ValleiEnergie voor een coöperatieve opwekinstallatie. Op  een zonnige ochtend in april ondertekenden hij en penningmeester Roel Henderickx de intentieovereenkomst.

  lees meer
 • Snoeiwerkzaamheden Barneveldsestraat

  In de week van 13 t/m 17 mei 2019 worden de bomen langs de Barneveldsestraat (gedeelte buiten de bebouwde kom) gesnoeid.
  Dit kan enige verkeershinder veroorzaken.

 • AED, daar red je levens mee!

  lees meer
 • Belastingaanslag 2019 is verstuurd

  lees meer
Archief