HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Parkeren van vrachtwagens op De Hokhorst niet meer mogelijk

  Vanaf begin juni 2018 kunnen en mogen vrachtwagens niet meer geparkeerd worden op De Hokhorst. Op dat moment wordt gestart met de werkzaamheden voor de herontwikkeling van het terrein tussen Beekweide en De Hokhorst. De alternatieve locatie om vrachtwagens te parkeren is het bedrijventerrein Groot Overeem.

  lees meer
 • Op 3 mei extra raadsvergadering in verband met stand van zaken coalitieonderhandelingen

  Op donderdag 3 mei a.s. wordt er een extra raadsvergadering gehouden. Op de agenda staat het bespreken van de stand van zaken formatie coalitie. Deze openbare raadsvergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.

  lees meer
 • Heeft u de enquête al ingevuld voor het veiligheidsbeleid Renswoude?

  Begin april 2018 is er een enquête uitgezet over het veiligheidsgevoel in Renswoude. Meedoen kan nog tot en met 6 mei a.s. via www.renswoude.nl/veiligheid

  lees meer
 • Inventarisatie cultuurhistorische waardenkaart

  De gemeente Renswoude is bezig met het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart. Het bedrijf SB4 heeft opdracht gekregen om deze kaart voor onder meer de gemeente Renswoude op te stellen.

  Voor de inventarisatie van deze kaart zullen er in de periode april tot en met juli 2018 op diverse plaatsen in Renswoude, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, foto’s van panden vanaf de openbare weg worden gemaakt. Privéterrein wordt hierbij niet betreden.

  In juni of juli dit jaar zal er een informatieavond worden gehouden. Deze avond zal in een latere Heraut worden aangekondigd.

  Voor meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62  e.zech@renswoude.nl)

 • Inrichting speelplaats Reigerweide

  De gemeente gaat in mei/juni dit jaar een speelplaats inrichten aan de Reigerweide. De achterliggende periode heeft de gemeente samen met de bewoners in de woonwijk Beekweide nagedacht hoe de speelplaats een aantrekkelijke invulling gegeven kan worden. In lijn met de wens van de bewoners heeft het college van B&W in de vergadering van 13 maart jl. ingestemd met het in uitvoering brengen van ontwerp B (zie afbeelding).

  lees meer
 • Belastingaanslagen 2018 zijn verstuurd

  Eind februari zijn de belastingaanslagen voor 2018 verstuurd. De werkzaamheden rond de gemeentelijke belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Veenendaal.

  lees meer
 • Gemeente Renswoude en BPD tekenen overeenkomst voor 18 woningen op Taets van Amerongenweg

  BPD tekende op 14 februari jl. met de gemeente Renswoude een overeenkomst voor 18 koopwoningen aan de Taets van Amerongenweg in Renswoude.

  lees meer
 • Wonen in Renswoude

  Informatie over woningen en bouwkavels in Beekweide en Dorpshart vindt u op de website Wonen in Renswoude

  Normaal gesproken heeft deze link een eigen plek op de homepage van onze site. In verband met de verkiezingen is dit alternatief gekozen.

 • Lancering Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in Renswoude

  Op dinsdag 23 januari 2018 heeft de kick-off plaatsgevonden van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in de gemeente Renswoude.

  lees meer
 • Word burgerhulpverlener! Kom naar de gratis cursusdag!

  Als iedere seconde telt…
  De gemeente Renswoude en de EHBO-vereniging Renswoude-Scherpenzeel organiseren op zaterdag 17 maart 2018 in het verenigingsgebouw Rehoboth een cursusdag voor inwoners die burgerhulpverlener willen worden. Burgerhulpverleners zijn mensen die weten hoe zij iemand, met een hartstilstand, moeten reanimeren. Want als iedere seconde telt, is het goed als er mensen zijn die snel ter plaatse zijn en hulp kunnen bieden.

  lees meer
 • Afvalkalender 2018

  De nieuwe afvalkalender is weer beschikbaar. Deze kunt u onder aan deze pagina downloaden of afhalen aan de balie in het gemeentehuis. Planning voor de komende weken is als volgt:

  • 22 december 2017: Gft-afval;
  • 28 december 2017: Plastic, metaal en drankenkarton (PDM);
  • 29 december 2017: Restafval;
  • 5 januari 2018: Gft-afval.

  Restafval op de vrijdag in de even weken. Gft-afval op de vrijdag in de oneven weken. PDM afval op de donderdag in de even weken. Oud papier elke tweede zaterdag van de maand.

  lees meer
 • College luncht met gouden huwelijksjubilarissen uit Renswoude

  Alle bruidsparen in de gemeente Renswoude die in de tweede helft van 2017 50 jaar getrouwd waren, ontvingen een uitnodiging voor een gezamenlijke lunch in restaurant De Hof op dinsdag 12 december 2017.


  Bij deze lunch was het college van burgemeester en wethouders van Renswoude aanwezig

  lees meer
 • Gebouweigenaren moeten panden met breedplaatvloeren controleren

  Bent u eigenaar van een pand, niet zijnde een woning, dat na 1999 is opgeleverd en voorzien is van breedplaatvloeren, controleer dan via het stappenplan of er bij uw pand sprake is van een onveilige situatie.

  lees meer
 • Uitnodiging inloopmarkt Omgevingsvisie 30 november 2017

  Op donderdag 30 november a.s. van 19.00 tot 21.00 uur wordt er voor alle inwoners, bedrijven en organisaties een inloopmarkt georganiseerd in de raadszaal van het gemeentehuis. We vertellen tijdens deze markt over de Omgevingsvisie en hopen dat velen laten weten wat zij belangrijk vinden als het gaat om hoe de gemeente Renswoude zich de komende jaren moet ontwikkelen.

  lees meer
 • AED-netwerk uitgebreid met vier AED's

  Het AED-netwerk in Renswoude is uitgebreid met vier nieuwe Automatische Externe Defibrillators (AED's). Dit als onderdeel van een reanimatienetwerk van beschikbare burgerhulpverlener en AED's in de gemeente Renswoude. De eerste van de vier werd (woensdag 15 november) geplaatst door burgemeester Doornenbal en mw. Van Dijk namens de EHBO-vereniging Renswoude. 

  lees meer
 • Praat u mee over de toekomst van Renswoude?

  Op 1 januari 2021 hebben we één wet (de Omgevingswet) voor onze woon- en leefomgeving. Een belangrijke verplichting vanuit de Omgevingswet is het opstellen van een Omgevingsvisie. Een visie – de naam zegt het al – hoe onze omgeving (de bebouwde kom en het buitengebied van Renswoude) er in de toekomst gaat uitzien. Natuurlijk kan niemand in de toekomst kijken, maar we kunnen wel met elkaar overleggen over wat we belangrijk vinden. Wij zijn erg benieuwd naar hoe u en jij tegen Renswoude in 2030 aankijken.

  We vinden het belangrijk dat:

  • inwoners, organisaties en ondernemers weten wat de Omgevingswet en de Omgevingsvisie zijn en wat dit voor hen betekent;
  • inwoners, organisaties en ondernemers actief worden betrokken bij het opstellen van de Omgevingsvisie Renswoude.

  Zodoende wordt de Omgevingsvisie Renswoude een visie van ons allemaal.

  Doe mee!

  Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te praten en te denken over de Omgevingsvisie Renswoude, omdat we allemaal om Renswoude geven!
  Al uw en jouw suggesties zijn van harte welkom. Welke ontwikkelingen zijn belangrijk als het gaat om wonen, werken, leven en buitengebied? Deel ons uw suggesties, wensen en ideeën. Iedereen mag een bijdrage leveren aan de toekomst van Renswoude. Doe mee! Dit kan door:

 • OntdekRenswoude.nl (VVV)

  Wilt u weten wat Renswoude allemaal heeft te bieden op het gebied van recreatie en toerisme, kan dan snel op www.ontdekrenswoude.nl 

 • Verspreiding jodiumtabletten

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Dit duurt naar verwachting twee weken. In de gemeente Renswoude worden deze tabletten niet verspreid.

  lees meer
 • Ontwerppresentatie plein De Hokhorst

  Voor de herinrichting van het parkeerterrein De Hokhorst is een voorlopig ontwerp gemaakt. Voor meer informatie: dhr. J. van Essen, 0318-578160 / j.van.essen@renswoude.nl 

  lees meer
 • Inloopavond bestemmingsplan Taets van Amerongenweg (4 september a.s.)

  Op maandag 4 september a.s. organiseert de gemeente Renswoude een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan Taets van Amerongenweg. Deze inloopavond wordt gehouden in het verenigingsgebouw Rehoboth aan de Taets van Amerongenweg 66 in Renswoude.

  lees meer
 • Vragen en antwoorden over fipronil in eieren

  Bij diverse pluimveebedrijven in Nederland  is de afgelopen weken het verboden middel fipronil in eieren aangetroffen. Dit middel is waarschijnlijk in de eieren terechtgekomen via een behandeling tegen bloedluis bij kippen door een servicebedrijf.

  De ontwikkelingen rond deze besmetting van pluimveebedrijven hebben grote impact op de agrarische sector in de Gelderse Vallei, waartoe ook Renswoude behoort. Veel bedrijven krijgen te maken met ingrijpende maatregelen. Het gemeentebestuur van Renswoude leeft intens mee met alle betrokkenen. Na de vogelgriep is dit voor pluimveehouders een nieuwe klap die zij te verwerken krijgen. 

  lees meer
 • College luncht met 50-jarige huwelijksjubilarissen uit Renswoude.

  Alle bruidsparen in de gemeente Renswoude die in de eerste helft van 2017 50 jaren waren getrouwd ontvingen een uitnodiging voor een gezamenlijke lunch in restaurant De Hof op dinsdag 4 juli. Bij deze lunch was het college van burgemeester en wethouders van Renswoude aanwezig.

  lees meer
 • Werkzaamheden uitbreiding Beekweide

  Op dit moment wordt er gewerkt aan het bouw- en woonrijp maken van het gebied tussen De Hokhorst, de Leeuwerikweide, Beekweide en het Dickerijsterlaantje. Op maandag 19 juni start het opschonen van het terrein en het plaatsen van bouwhekken. De bestaande woningen blijven bereikbaar. Ook de omliggende wegen blijven toegankelijk. De werkzaamheden kunnen mogelijk enig ongemak veroorzaken, maar wij doen er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Volgens de planning worden de werkzaamheden rond november 2017 afgerond.

  lees meer
 • Beeldenroute De Grebbelinie rond Renswoude

  Kunstenaarscollectie 14Karaats organiseert van 13 mei t/m 1 oktober 2017 een tijdelijke Beeldenroute in het Grebbeliniegebied rond Renswoude. Speciaal voor dit gebied maken 16 kunstenaars een kunstwerk langs een uitgezette fiets- of wandelroute van 15 kilometer lengte. Deze tijdelijke kunstwerken zijn geïnspireerd op het bijzondere landschap van het verdedigingsgebied De Grebbelinie met zijn rijke cultuurhistorie. Burgemeester van Renswoude, mevrouw Doornenbal-van der Vlist, opent deze beeldenroute op 13 mei 2017 om 11.00 uur op het Fort aan de Buursteeg te Renswoude.

  lees meer
 • Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor de Buurtpreventie via WhatsApp.

  Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. Er is steeds vaker behoefte aan onderlinge communicatie tussen buurtbewoners. Een goed voorbeeld daarvan zijn WhatsApp-groepen. Via WhatsApp houden bewoners in hun eigen buurt een extra oogje in het zeil.

  WhatsApp-groepen in Renswoude kunnen goed werken tegen allerlei vormen van criminaliteit en overlast. Daarnaast geeft dit een verbetering van de saamhorigheid in de wijk en het verhoogt het veiligheidsgevoel bij veel bewoners. Aanmelden kan via: www.renswoude.nl/buurtpreventie

 • Klimaat, tuin en de afvoer van regenwater

  Door klimaatverandering en het bestraten van tuinen ontstaan problemen met de afvoer van regenwater. Met de aanleg van regenwaterrioleringen wordt een deel van de wateroverlast voorkomen. Daarnaast vragen we aandacht voor het belang van een groene, levende tuin. 

  lees meer
Archief