HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Start vervangen duiker Oude Holleweg-Munnikenbeek

  Maandag 27 september wordt gestart met het vervangen van de duiker aan de Oude Holleweg over de Munnikenbeek. Het totale werk duurt ongeveer drie weken. Tijdens een gedeelte van deze periode is er geen doorgaand verkeer over dit deel van de Oude Holleweg mogelijk.

  lees meer
 • Renswoudenaren kiezen overweldigend voor houten speeltoestellen

  Donderdag 5 augustus 2021 zijn de plannen voor de afronding van het Dorpsplein door wethouder Arnout Wijs en kinderburgemeester Daantje Kluts onthuld. Hierbij werden twee varianten voorgesteld. De inwoners van Renswoude hadden de gelegenheid om voor 1 september, via de website van de gemeente, hun voorkeur voor een van de varianten door te geven. Dat de invulling van deze locatie leeft binnen Renswoude blijkt wel uit het grote aantal van 196 reacties.

  lees meer
 • Jongerencafé Renswoude

  Hoe woon jij en wat zijn je woonwensen? De gemeente Renswoude zoekt jongeren/starters tot en met 27 jaar die mee willen praten over wat jongeren belangrijk vinden als het gaat om wonen. Hiervoor organiseren we op woensdag 29 september een ‘jongerencafé’. Met jouw inbreng kan de gemeente bij toekomstige woningbouwplannen beter aansluiten bij de woonbehoefte van jongeren.

  lees meer
 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

  De gemeente Renswoude voert dit jaar een cliëntervaringsonderzoek uit onder inwoners die gebruik maken van zorg of voorzieningen op grond van de Wmo en de Jeugdwet.

  De gemeente Renswoude is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het is voor de gemeente belangrijk om te weten wat mensen vinden van de hulp en ondersteuning die zij in 2020 hebben ontvangen. Door het invullen van de vragenlijst helpt u ons de zorg, ondersteuning en hulpverlening te verbeteren.

  lees meer
 • Ondertekening aannemingsovereenkomst gemeentehuis

  Op 22 juli jl. hebben wethouder Marieke Teunissen en Marco van den Essenburg namens de gemeente Renswoude en bouwbedrijf Osnabrugge de aannemingsoverkomst getekend voor de verbouw, uitbreiding en restauratie van het gemeentehuis te Renswoude. "We zijn verheugd dit feestelijke moment te vieren", aldus Marieke Teunissen.

  lees meer
 • Inwoners mogen kiezen voor de inrichting van het Dorpsplein

  Donderdagmiddag 5 augustus onthulde kinderburgemeester Daantje Kluts samen met wethouder Arnout Wijs de plannen voor de afronding van het Dorpsplein.

  lees meer
 • Wethouder Wijs bezoekt vaccinatielocatie in De Hokhorst

  wethouder Wijs en een medewerkster van de GGD voor de ingang van de priklocatie

  Wethouder Wijs heeft dinsdag 20 juli een bezoek gebracht aan de vaccinatielocatie in Sporthal De Hokhorst in Renswoude. Sinds 6 juli is De Hokhorst iedere dinsdag het decor van GGD regio Utrecht voor vaccinatie. Inmiddels zijn er al honderden prikken gezet. Op dinsdagochtend wordt er op afspraak gewerkt en sinds 20 juli het mogelijk om op dinsdag tussen 14.00 en 17.00 uur zonder afspraak binnen te lopen voor de eerste vaccinatie.

  lees meer
 • Vaccinatie zonder afspraak in Renswoude

  Vanaf dinsdag 20 juli 2021 start GGD regio Utrecht met vaccinatie zonder afspraak in de middaguren. In sporthal De Hokhorst wordt elke dinsdag in de ochtend op afspraak gevaccineerd. Vanaf 14:00 uur tot 17:00 uur kan iedereen die in aanmerking komt voor de eerste vaccinatie op dinsdag ook zonder afspraak binnenlopen.

  Er wordt gewerkt volgens het op=op principe. Neem je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee!

  lees meer
 • Gemeente Renswoude staat voor een veilig ondernemersklimaat.

  Donderdag 10 juni 2021 heeft een integrale controle plaatsgevonden op het bedrijventerrein Groot Overeem. De controles hebben als doel om een goed beeld te krijgen van bedrijven en om op te treden bij misstanden. Deze controles zijn onderdeel van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van de gemeente Renswoude.

  lees meer
 • Junior Cyber Agents uit Renswoude gehuldigd door burgemeester en politie

  burgemeester, politieagenten en cyber agents

  Vrijdag 4 juni 2021 was een bijzondere dag voor een aantal kinderen uit de gemeente Renswoude. Zij werden officieel gehuldigd tot Junior Cyber Agent van de gemeente. De afgelopen weken werden de kinderen via HackShield opgeleid tot Cyber Agent. In deze game leerden ze niet alleen hoe ze online gevaar kunnen herkennen en voorkomen, maar ook hoe ze hun omgeving hiertegen kunnen beschermen. Zoals bijvoorbeeld de gemeente. De politie en burgemeester zijn dan ook erg blij met deze Junior Cyber Agents.

  lees meer
 • Aankondiging cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

  De gemeente Renswoude voert dit jaar een cliëntervaringsonderzoek uit onder inwoners die gebruik maken van zorg of voorzieningen op grond van de Wmo en de Jeugdwet.

  lees meer
 • Oktober 2021: Renswoude voor elkaar

  Veel mensen voelen zich wel eens alleen en kunnen het gevoel hebben zich niet verbonden te voelen. Om eenzaamheid tegen te gaan en samen verbinding te zoeken is de kopgroep ‘Renswoude voor elkaar’ opgericht. De maand oktober zetten wij in het teken van verbinding, door verschillende activiteiten te organiseren en initiatieven op te zetten.

  lees meer
 • Bekendmakingen en attenderingsservice via overheid.nl

  In de Heraut die één keer in de twee weken uitkomt staan de gemeentelijke bekendmakingen. Dit zijn de berichten over vergunningaanvragen, omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen en bestemmingsplannen bij u in de buurt. Deze bekendmakingen worden vanaf 1 juli 2021 gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl, een onderdeel van www.overheid.nl.

  Op overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u alle bekendmakingen van de laatste twee maanden. U kunt daar zelf de buurt aangeven waarvan u de berichten wilt lezen.

  lees meer
 • Bodemkwaliteitskaart PFAS vastgesteld

  lees meer
 • Ontwerp Bestemmingsplan bedrijventerrein Groot Overeem II

  lees meer
 • Problemen met uw buren? Buurtbemiddeling helpt

  lees meer
 • Voortgangsrapportage Beekweide II februari 2021

  De ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Beekweide II begin meer vorm te krijgen. Op dinsdag 9 maart zal het Stedenbouwkundige plan en Beeldkwaliteitsplan aan de raadscommissie worden gepresenteerd. Dit moment is ook aangegrepen om een inhoudelijke voortgangsrapportage over de stand van zaken dit project op te stellen. Deze rapportage is hieronder te lezen, ook is daar de presentatie Stedenbouwkundigplan te downloaden.

  lees meer
 • Waardering voor mantelzorgers

  Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. De gemeente Renswoude heeft veel waardering voor de mantelzorgers die dag in, dag uit, zorgen voor hun naaste. Daarom kunnen mantelzorgers ook dit jaar weer een aanvraag indienen voor een mantelzorgwaardering. 

  lees meer
 • Gemeenteraad stelt benodigd budget beschikbaar voor renovatie en verbouwing gemeentehuis

  Op woensdagvond 22 april 2020 heeft de gemeenteraad besloten om het benodigde budget voor de renovatie en verbouwing van het huidige gemeentehuis beschikbaar te stellen. Het winnende ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis kan nu verder uitgewerkt worden en de verdere voorbereidingen voor de realisatie kunnen opgepakt worden.
   

  lees meer
 • Bereikbaarheid gemeente in verband met coronavirus

  In verband met de maatregelen rond het coronavirus is de bereikbaarheid van de gemeente aangepast. Waar mogelijk, werken de medewerkers vanuit huis. We doen ons best de dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. U kunt ons op de volgende manieren bereiken.

  lees meer
 • Informatie over Coronavirus bij RIVM

  Voor betrouwbare en meest actuele informatie over het coronavirus kunt u terecht bij het RIVM.

  Kijk voor antwoorden op vragen over het virus op de website van het RIVM.

  Kijk voor de meest actuele reisadviezen op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Meerdere vacatures bij de gemeente Renswoude

  tekst: ben jij misschien onze nieuwe collega?

  Renswoude is met zo’n 5.300 inwoners de kleinste gemeente in de provincie Utrecht. Onze ambities zijn echter groot! Samen met onze inwoners werken we als bestuur en medewerkers hard aan een dorp waar het fijn wonen en werken is. De kleine schaal zorgt voor een grote onderlinge betrokkenheid, korte lijnen met het bestuur en veel afwisseling in het werk.

  lees meer
 • ValleiEnergie ontwikkelt zonnedak in Renswoude

  Ondernemer Jan Roelofsen heeft verschillende daken van zijn opstallen aan de Kooiweg in Renswoude beschikbaar gesteld aan ValleiEnergie voor een coöperatieve opwekinstallatie. Op  een zonnige ochtend in april ondertekenden hij en penningmeester Roel Henderickx de intentieovereenkomst.

  lees meer
Archief