HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Wijziging inzameling PMD

  PMD is een afkorting voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drinkpakken. Vanaf heden wordt het PMD voor de hoogbouw en andere complexen wekelijks op dinsdag ingezameld.

  Zorg ervoor dat de verpakkingen helemaal leeg en schoon zijn. Op www.acv-afvalkalender.nl of in de ACV app, onder ‘Welk afval waar’, ziet u welke verpakkingen bij het PMD mogen.

 • WMO-vervoer voor ouderen naar GGD- Priklocaties

  Behoort u tot de groep van thuiswonende Renswoudenaren vanaf 60 jaar en reist u met gemeentelijk vervoer zoals de Valleihopper (regiotaxi)? Dan kunt u kosteloos van en naar de vaccinatielocatie reizen.

  lees meer
 • Raadscommissievergadering 9 maart 2021

  De concept-agenda voor de komende raadscommissievergadering van 9 maart a.s. is door de agendacommissie nog niet vastgesteld. Omdat er geen Heraut meer uitkomt vóór die vergadering, wordt u verzocht de website van de gemeente in de gaten te houden voor berichtgeving over het doorgaan van deze vergadering en over de agendapunten.

 • Afronding Beekweide fase 8 en fase 9 met duurzame woningen

  In de woonwijk Beekweide zijn nu ook fases 8 en 9 zo goed als afgerond. Alle woningen zijn opgeleverd, inclusief de 30 NOM huurwoningen. Zodra de vorst uit de grond is wordt het straatwerk afgerond en het restant van de bouwweg verwijderd. In maart dit jaar wordt de speeltuin aangelegd, onder het voorbehoud dat de weersomstandigheden gunstig zijn.

  lees meer
 • Extra locatie luiercontainers

  Vanaf heden staan er twee luiercontainers ter hoogte van de Kerkstraat/Taets van Amerongenweg. Deze luiercontainers zijn alleen bedoeld voor babyluiers. Er zijn nu 3 locaties voor babyluiers:

  • Kinderdagverblijf ‘t Blauwe Kieltje, Groeperweg 4
  • Sporthal De Hokhorst, De Hokhorst 1 (t.h.v. parkeerplaats)
  • Kerkstraat/Taets van Amerongenweg (t.h.v. parkeerplaats)

  Incontinentiemateriaal, maandverband, papier of plastic mogen niet in de luiercontainers. Dit mag bij het restafval. Heeft u om medische redenen veel restafval, dan kunt u in aanmerking komen voor een vast tarief. Dit kunt u aanvragen op www.renswoude.nl/belastingloket onder het kopje formulieren. 

 • 'Het nieuwe jaar is begonnen!'

  Daarmee kunnen we het bijzondere pittige jaar achter ons laten en fris beginnen. Persoonlijk zie ik het helemaal zitten met 2021! Het is het laatste volledige jaar van deze collegeperiode en samen met de raad en de wethouders staan we voor keuzes die impact hebben voor onze ruimte. Keuzes voor de toekomst. Bijvoorbeeld over woningbouw: waar en hoeveel woningen? Maar ook over de invulling van energieopwekking: waar, hoe en het draagvlak.

  lees meer
 • Inleveren grof tuinafval

  Vanaf januari 2021 kunnen inwoners van de gemeente Renswoude hun grof tuinafval (takken, stronken etc.) gratis kwijt op de gemeentewerf (Molenstraat 12). Vanwege de corona-maatregelen kunt u uw afval enkel op vrijdagen en één keer per maand op zaterdag aanbieden nadat u hier telefonisch een afspraak voor hebt gemaakt via 0318-578150.

 • Wijziging inzameling PMD

  PMD is een afkorting voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drinkpakken. Vanaf heden zal het PMD wat in zakken bij de hoogbouw en andere complexen wordt ingezameld wekelijks op dinsdag worden ingezameld.

  Zorg ervoor dat de verpakkingen helemaal leeg en schoon zijn. Op www.acv-afvalkalender.nl of in de ACV app, onder ‘Welk afval waar’, vindt u welke verpakkingen bij het PMD mogen.

 • Daantje Kluts eerste kinderburgemeester van Renswoude

  De 10-jarige Daantje Kluts is de eerste kinderburgemeester van de gemeente Renswoude. Daantje, die tijdens een groepssollicitatiegesprek gekozen werd uit drie kandidaten, gaat het 'ambt' bekleden voor de duur van een jaar. Volgens burgemeester Doornenbal viel zij op door haar filmpje waarin zij haar sollicitatie vorm gaf en doordat Daantje haar ideeën omzet in uitvoering. Zo heeft zij bijvoorbeeld haar oproep om goed te zijn voor elkaar zelf omgezet in een collecte die zij deed voor de kinderen die in nood zijn door de brand op het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. ‘Ik word daarvan heel warm van binnen!’

  Daantje wordt op dinsdag 19 januari a.s. tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd.

  In een nieuwjaars-videoboodschap van burgemeester Petra Doornenbal stelt Daantje zich voor:

  (klik op afbeelding)

 • Geen nieuwjaarsmarkt begin 2021

  Traditiegetrouw wordt er in de eerste week van het nieuwe jaar een nieuwjaarsmarkt georganiseerd. Vanwege alle coronamaatregelen wordt deze begin 2021 niet gehouden. In de eerste week van januari wordt er wel een filmpje van de burgemeester online gezet met een leuke primeur.

 • Denkt u mee over duurzame energie?

  Waar, hoe en hoeveel zonne- en windenergie kunnen we in 2030 opwekken in de regio? In Regio Foodvalley werken veel partijen samen aan een plan daarover: de Regionale Energiestrategie. Een groep inwoners uit de hele regio - een burgerforum - geeft advies over dit regioplan. Dat doen zij vanuit wat inwoners in de regio belangrijk vinden. Daarom roept Regio Foodvalley inwoners en ondernemers op om hierover hun mening te geven. Tot en met 10 januari 2021 kan iedereen in Renswoude van 16 jaar en ouder een vragenlijst invullen. Meedoen kan via resfoodvalley.nl.

  lees meer
 • Doet u ook mee met het Renswoudse sport- en beweegakkoord?

  Samen houden we Renswoude en onze inwoners vitaal!  

  Geslaagde start van het lokale sport- en beweegakkoord in Renswoude

  In Renswoude werken verschillende organisaties en verenigingen samen aan het lokaal Sportakkoord. De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen. De aanwezigen vanuit sport, welzijn, gezondheid en onderwijs hebben tijdens de startbijeenkomst op 27 oktober goede input gegeven voor de eerste aanzet van het akkoord. Uit cijfers blijkt dat inwoners in Renswoude gemiddeld actief zijn. Zo is 25,8 procent van de inwoners lid van een sportvereniging. Dit kan nog beter volgens de deelnemers. Een gezonde en sportieve leefstijl draagt namelijk ook bij aan het welzijn en de vitaliteit.

  Ook bleek er veel behoefte aan meer onderlinge verbinding, het behouden van het sterke verenigingsleven en de inzet van sport als middel voor preventie of tegen eenzaamheid. Tot slot is besproken voor welke inwoners het nu nog minder vanzelfsprekend is om te kunnen sporten of bewegen. De ambitie van het sportakkoord is namelijk écht iedereen op zijn eigen niveau in beweging te brengen.

  De startbijeenkomst bracht de aanwezigen veel energie voor het vervolg en leidde zelfs tot het volgende motto:  “Samen houden we Renswoude en onze inwoners vitaal! “

  Het sportakkoord zal leiden tot een aantal concrete acties en plannen die hier een positieve bijdrage aan leveren. Het definitieve sport- en beweegakkoord wordt naar verwachting in januari 2021 opgeleverd. Het Rijk stelt voor 2021 en 2022 een budget van €10.000 euro per jaar beschikbaar voor de uitvoering.

  lees meer
 • Waardering voor mantelzorgers

  Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. De gemeente Renswoude heeft veel waardering voor de mantelzorgers die dag in, dag uit, zorgen voor hun naaste. Daarom kunnen mantelzorgers ook dit jaar weer een aanvraag indienen voor een mantelzorgwaardering. 

  lees meer
 • Gemeenteraad stelt benodigd budget beschikbaar voor renovatie en verbouwing gemeentehuis

  Op woensdagvond 22 april 2020 heeft de gemeenteraad besloten om het benodigde budget voor de renovatie en verbouwing van het huidige gemeentehuis beschikbaar te stellen. Het winnende ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis kan nu verder uitgewerkt worden en de verdere voorbereidingen voor de realisatie kunnen opgepakt worden.
   

  lees meer
 • Bereikbaarheid gemeente in verband met coronavirus

  In verband met de maatregelen rond het coronavirus is de bereikbaarheid van de gemeente aangepast. Waar mogelijk, werken de medewerkers vanuit huis. We doen ons best de dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. U kunt ons op de volgende manieren bereiken.

  lees meer
 • Informatie over Coronavirus bij RIVM

  Voor betrouwbare en meest actuele informatie over het coronavirus kunt u terecht bij het RIVM.

  Kijk voor antwoorden op vragen over het virus op de website van het RIVM.

  Kijk voor de meest actuele reisadviezen op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Meerdere vacatures bij de gemeente Renswoude

  tekst: ben jij misschien onze nieuwe collega?

  Renswoude is met zo’n 5.300 inwoners de kleinste gemeente in de provincie Utrecht. Onze ambities zijn echter groot! Samen met onze inwoners werken we als bestuur en medewerkers hard aan een dorp waar het fijn wonen en werken is. De kleine schaal zorgt voor een grote onderlinge betrokkenheid, korte lijnen met het bestuur en veel afwisseling in het werk.

  lees meer
 • ValleiEnergie ontwikkelt zonnedak in Renswoude

  Ondernemer Jan Roelofsen heeft verschillende daken van zijn opstallen aan de Kooiweg in Renswoude beschikbaar gesteld aan ValleiEnergie voor een coöperatieve opwekinstallatie. Op  een zonnige ochtend in april ondertekenden hij en penningmeester Roel Henderickx de intentieovereenkomst.

  lees meer
Archief