HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Regio Foodvalley ondertekent Schone Lucht Akkoord

  Schone Lucht is van levensbelang en van grote invloed op de gezondheid van mensen. Ook al is de lucht de laatste tientallen jaren een stuk schoner geworden, luchtverontreiniging is nog steeds een groot gezondheidsrisico. Het Rijk heeft daarom, samen met een aantal gemeenten en provincies, een Schone Lucht Akkoord opgesteld. Dit moet leiden tot een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven. Deze ambitie sluit aan bij de aanpak die we in de regio met onze partners uitvoeren om de luchtkwaliteit te verbeteren middels het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij.

  De maatregelen die in het Schone Lucht Akkoord staan omvatten alle sectoren, van scheepvaart tot vracht-en personenvervoer, van industrie tot de landbouw. Willemien Vreugdenhil, wethouder  van de gemeente Ede, tekende namens de gemeente en Regio Foodvalley, op maandag 13 januari het Akkoord .

  “In Regio Foodvalley zijn we al aan het werk om de luchtkwaliteit te verbeteren. We zien dit akkoord als steun in de rug. In onze regio hebben we, door samen te werken met boeren en kennisinstellingen, snel goede resultaten kunnen boeken. We maken graag gebruik van de mogelijkheid voor een pilot, natuurlijk met betrekking tot de landbouw. Daar ligt onze expertise, onze meerwaarde en valt winst te boeken. Dat laten we ook graag zien aan andere regio’s in Nederland. Onze samenwerking met de sector is voor ons essentieel. Het Schone Lucht Akkoord biedt veel mogelijkheden om samen te werken aan een toekomst met een innovatieve agrarische sector in een gezonde leefomgeving.”

  Filmpje 'Gezonde lucht in de provincie Utrecht': https://youtu.be/GfEnx5rfWK8

  lees meer
 • Verhuur oude Borgwalschool

  Afgelopen jaar zijn de leerlingen van CBS de Borgwal verhuisd naar de nieuwe locatie in Beekweide. Omdat de gemeente op dit moment nog geen definitieve plannen heeft voor de locatie van de oude Borgwal is ervoor gekozen om de school tijdelijk in handen te geven van Gapph Vastgoedbeheer. Sinds december verhuren zij de lokalen op tijdelijke basis aan meerdere huurders als woonruimte. Zodra duidelijk wordt wat er met de oude Borgwallocatie gaat gebeuren, wordt de tijdelijke verhuur beëindigd. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via 0318-578150.

 • Gratis grond!

  Bij de diverse ontwikkelingen binnen de gemeente Renswoude is een behoorlijke hoeveelheid humushoudende grond vrijgekomen. Deze grond is prima te gebruiken voor het ophogen van uw land / kavel. De gemeente Renswoude wil daarom u als inwoners van de gemeente de mogelijkheid bieden om deze grond gratis af te komen halen. Uiteraard dient u zelf zorg te dragen voor het laden en transporteren van de grond. Het gronddepot waar deze grond is opgeslagen bevindt zich op het terrein Beekweide 2, in te rijden vanaf de Barneveldsestraat.

  Informatie voor de grotere partijen: deze gronden zijn vrijgekomen bij de ontwikkeling van Beekweide, en kunnen op basis van de bodemfunctieklassekaart (zie ook nota bodembeheer) in de regio worden toegepast.

  Voor meer informatie: dhr. C. Sennef, 0318-578150 / c.sennef@renswoude.nl

 • Verspreiding gemeentegids 2020/2021

  Op 10 januari jl. is de nieuwe gemeentegids Renswoude 2020/2021 huis-aan-huis verspreid. Mocht u geen gemeentegids hebben ontvangen dan is deze af te halen aan balie in het gemeentehuis.

 • Werkzaamheden beplanting liniedijken Renswoude

  De wandel- en fietspaden langs de trajecten Fort Daatselaar – Barneveldsestraat en Oude Holleweg – Groeperweg in Renswoude zijn vanaf maandag 13 januari tot begin maart 2020 afgesloten. Provincie Utrecht en Staatsbosbeheer werken dan aan het herstelbeheer van de linies op de Grebbelinie. De afsluiting is nodig omdat de werkzaamheden gevaar kunnen opleveren voor passanten.

  Op beide trajecten wordt een deel van de bomen verwijderd en een deel van de struiken wordt afgezet. Zo kunnen de overige bomen een brede en stabiele kroon vormen en zeer oud worden. De struiken en bramen die onder de bomen groeien krijgen meer licht en zullen dan weer opnieuw uitgroeien. Op deze manier wordt de beplanting aantrekkelijk voor vogels, kleine zoogdieren, dassen en reeën.

  Alternatieve route

  Voor wandelaars en fietsers wordt ter plekke een alternatieve route aangegeven.

  Meer informatie

  Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de aannemer Van de Bijl & Heiermann: emile@vdbh.nl

 • Lange wachttijden voor medische beoordeling bij rijbewijs

  In verschillende situaties heeft u voor uw rijbewijs een Gezondheidsverklaring nodig. Met deze verklaring beoordeelt het CBR of u gezond genoeg bent om te rijden. Op dit moment is het erg druk bij het CBR. Het is verstandig om op tijd de Gezondheidsverklaring in te vullen.

  lees meer
 • Fout in de brief over de klikowisseling

  Vorige week heeft ACV de brieven over de klikowisseling verstuurd. In de tabel is een fout geslopen. Op de website www.mooirenswoude.nl staat de juiste tekst.

  Direct link naar het artikel is: https://www.mooirenswoude.nl/nieuws/fout-in-brief-klikowisseling

 • Activiteiten in de Week van de Veiligheid (7 t/m 13 oktober 2019)

  Tijdens de landelijke Week van de Veiligheid zijn er in Renswoude drie bijeenkomsten:

  - Woensdag 9 oktober: Crimineel goed ontbijtje met de agrariërs
  - Donderdag 10 oktober: Informatiebijeenkomst inbraakpreventie en de meldkamer
  - Vrijdag 11 oktober: Training babbeltruc

  lees meer
 • Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

  Vanaf 2 september 2019 is de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) opnieuw geopend. Onder deze regeling krijgt u subsidie voor een maatwerkadvies en voor minimaal twee verschillende isolatiemaatregelen aan uw woning. Als huiseigenaar en bewoner komt dat ongeveer neer op 20 procent subsidie voor het isoleren van uw dak, spouwmuur, gevel, vloer of glas. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000. Voorwaarden zijn onder andere dat de maatregelen na 15 augustus 2019 zijn genomen en dat u niet eerder subsidie via de SEEH heeft ontvangen. Ook moeten de maatregelen door een bedrijf worden uitgevoerd.

  lees meer
 • Nieuwbouwwijk Beekweide start met nieuwe, gasloze fase

  De jonge wijk Beekweide is volop in ontwikkeling en daar voegen we nu een nieuwe fase aan toe. In deze fase heeft de ontwikkelaar in samenwerking met de gemeente Renswoude gasloze woningen ontwikkeld. Burgemeester Doornenbal-van der Vlist en de heer De Jong, directeur van De Bunte Projecten, tekenden onlangs de overeenkomst voor fase 8.

  lees meer
 • Geef uw mening over schetsplan Beekweide II

  De gemeente Renswoude werkt aan de voorbereiding van de woonwijk Beekweide II. Wij vragen uw mening over het schetsplan dat op woensdagavond 3 juli tijdens een informatiebijeenkomst is gepresenteerd. De presentatie en het schetsplan kunt u hier terug zien. Ook zoeken wij leden voor de klankbordgroep. 

  lees meer
 • ValleiEnergie ontwikkelt zonnedak in Renswoude

  Ondernemer Jan Roelofsen heeft verschillende daken van zijn opstallen aan de Kooiweg in Renswoude beschikbaar gesteld aan ValleiEnergie voor een coöperatieve opwekinstallatie. Op  een zonnige ochtend in april ondertekenden hij en penningmeester Roel Henderickx de intentieovereenkomst.

  lees meer
 • Snoeiwerkzaamheden Barneveldsestraat

  In de week van 13 t/m 17 mei 2019 worden de bomen langs de Barneveldsestraat (gedeelte buiten de bebouwde kom) gesnoeid.
  Dit kan enige verkeershinder veroorzaken.

 • AED, daar red je levens mee!

  lees meer
 • Belastingaanslag 2019 is verstuurd

  lees meer
Archief