HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Biesbosserweg tijdelijk afgesloten voor verkeer (1 okt t/m 30 nov.)

  Stedin start binnenkort met werkzaamheden op de Biesbosserweg. Dit in verband met de aanleg van een nieuwe elektriciteitskabel. De Biesbosserweg wordt daarom vanaf volgende week tijdelijk afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Fietsers kunnen (lopend) langs de werkzaamheden, het overige verkeer volgt een omleidingsroute. De werkzaamheden starten in week 40 (vanaf 1 oktober 2018) en duren naar verwachting tot eind november 2018.

  lees meer
 • Sollicitatiecoach helpt (gratis) werkzoekenden

  Vanaf 18 september start er in de gemeente Veenendaal als proef een wekelijks sollicitatiespreekuur. Iedereen die extra hulp wil bij sollicitaties kan op dinsdagen, van 09.30 uur tot 11.30 uur, op het gemeentehuis terecht voor gratis advies van een sollicitatiecoach. De coach helpt bij het opstellen van een helder cv of sollicitatiebrief. Maar geeft ook tips voor het voeren van sollicitatiegesprekken. De proef duurt tot het einde van dit jaar. Daarna wordt bekeken of het spreekuur wordt voortgezet. Ook inwoners van Rhenen en Renswoude kunnen gebruik maken van deze service. Vooraf inschrijven is niet nodig. Aanmelden kan bij de balie van het gemeentehuis in Veenendaal.

  lees meer
 • Nieuwe straatnamen hofjes Taets van Amerongenweg bekend

  Bij de herinrichting van de Taets van Amerongenweg worden er drie nieuwe hofjes gerealiseerd. Deze drie nieuwe hofjes krijgen ieder een eigen straatnaam. Tot 1 augustus 2018 konden inwoners van Renswoude meedenken over de naamgeving van deze hofjes. Er zijn 34 leuke, passende en creatieve inzendingen ontvangen.

  lees meer
 • Voorkom handhavend optreden, check uw bestemmingsplan!

  lees meer
 • Provinciale bekendmaking

  Op 10 juli 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht 2 ontwerpen vastgesteld. Het gaat om "het ontwerp van de 2e partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016)" en "het ontwerp van de 2e partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie". De provincie wil weten wat u van deze ontwerpen vindt. Daarom liggen deze 6 weken ter inzage zodat iedereen daarop kan reageren. Naar verwachting zullen Provinciale Staten de definitieve versies eind 2018 vaststellen.

  lees meer
 • Stookverbod in de gemeente Renswoude

  lucifers op straat met verbodteken

  Met de aanhoudende droogte zijn alle buitengebieden, maar ook bermen, oevers met gras, agrarische terreinen, planten en gewassen kwetsbaar geworden. Onvoorzichtig gebruik van vuur kan gemakkelijk tot een onbeheersbare brand leiden. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) adviseert een stookverbod in te stellen in alle buitengebieden en stadsparken. Gemeente Renswoude volgt het advies van de VRU en stelt met onmiddellijke ingang een stookverbod voor de openbare ruimte en buitengebieden in Renswoude in.

  lees meer
 • Brand sporthal de Hokhorst

  Afgelopen woensdag 18 juli is de sporthal De Hokhorst zwaar beschadigd geraakt door een brand in het dak. Het vuur brak rond 14.00 uur uit. De materiele schade, aan voornamelijk het dak, is groot. Dankzij de snelle inzet van de hulpdiensten is grotere narigheid voorkomen. Er zijn gelukkig geen personen gewond geraakt.

  lees meer
 • 16/07/2018 Burgerzaken is tijdens zomerperiode beperkt geopend

  lees meer
 • Medio augustus worden de spoortunnels Voorpoort geplaatst!

  Afsluiting Onderweg/Klompersteeg en aantal dagen geen treinverkeer
  Medio augustus worden de opgebouwde onderdoorgangen (een fietstunnel en een autotunnel) in het project de Voorpoort ingereden. Een bijzondere gebeurtenis, waarbij platformwagens van Mammoet de grote betonnen tunnels in een paar uur op hun plaats rijden. Donderdag 23 augustus is, naar verwachting, de dag dat dit plaatsvindt. De definitieve planning is op de website www.voorpoort.nl te vinden. Het tijdstip waarop de tunnels worden ingeschoven is pas een week van tevoren bekend.
  Op de dag dat de tunnels in het spoor worden gereden, worden bij beide spoortunnels plekken ingericht waar u het inrijden veilig kunt volgen. Bij de autotunnel gebeurt dit nabij de Truckwash aan de Arkeneel, bereikbaar via Voorpoort. En bij de fietstunnel is dat nabij het Fort aan de Buursteeg.

  lees meer
 • Vertraging ingebruikname speeltuin Reigerweide

  Helaas kan de speeltuin aan de Reigerweide nog niet gebruikt worden. Door het warme, droge weer van de afgelopen weken kon het gras nog niet ingezaaid worden. Waar het gras moet komen, ligt nu nog zwarte grond. Als de kinderen nu al in de speeltuin gaan spelen, wordt het witte valzand onder de toestellen vermengd met de zwarte grond. 

  lees meer
 • Parkeren van caravans, campers, aanhangers e.d. in woonstraten

  Het leidt vaak tot kleinere of grotere irritatie in de buurt, wanneer caravans, campers en aanhangwagens gedurende langere tijd in woonstraten geparkeerd staan. Zeker in straten waar de parkeerdruk hoog is. Ook hopen zwerfvuil en onkruid zich er onder op, zonder dat de gemeentelijke veeg- en borstelmachines hun werk kunnen doen. Rondom de vakantieperioden en lange weekeinden worden de regels voor het parkeren van caravans, campers, vouwwagens, aanhangwagens extra onder uw aandacht gebracht.
  Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden om onder meer caravans, campers en vouwwagens, maar ook andere (aanhang)wagens, langer dan 3 achtereenvolgende dagen te parkeren op de openbare weg. Dit wordt als een redelijke termijn gezien om een caravan, camper of vouwwagen gereed te maken voor een vakantie en, na terugkomst, weer stalling gereed te hebben.

  Wilt u uw voertuig langer laten staan dan kunt u schriftelijk een ontheffing aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL RENSWOUDE).

 • Maak een melding van uw buurtfeest of buurtbarbecue

  Het is weer mooier weer! Hoe leuk is het dan om met de straat of buurt een barbecue of feestje te houden? Het versterkt de band met de buren en komt de leefbaarheid in uw straat en buurt ten goede. Organiseert u een buurtfeest of buurtbarbecue? Let er dan op dat u hier een melding van maakt bij de gemeente. Wij vragen u een melding te doen zodat omwonenden, hulpdiensten en de wijkagenten op de hoogte zijn van uw feest. Daarnaast willen wij graag uw veiligheid waarborgen. Er geldt een aantal voorwaarden:

  • Er is een organisator;
  • Er doen maximaal 100 deelnemers mee;
  • Het straatfeest stopt om 24.00 uur (muziek stopt om 23.00 uur);
  • Er worden geen voorwerpen groter dan 10m2 neergezet;
  • De doorgang voor hulpdiensten en openbaar vervoer blijft vrij;
  • Omwonenden worden tijdig geïnformeerd (incl. telefoonnummer organisator).

  Let op dat u het uiterlijk tien werkdagen van tevoren meldt bij de gemeente. Voor grotere feesten met meer dan 100 deelnemers gelden andere regels. Dat geldt ook als u grotere voorwerpen wilt plaatsen. U heeft dan een evenementenvergunning nodig. Totaal overzicht van de voorwaarden en nadere regels staan vermeld op het meldingsformulier dat te downloaden is via www.renswoude.nl/evenementen.

 • Parkeren van vrachtwagens op De Hokhorst niet meer mogelijk

  Vanaf begin juni 2018 kunnen en mogen vrachtwagens niet meer geparkeerd worden op De Hokhorst. Op dat moment wordt gestart met de werkzaamheden voor de herontwikkeling van het terrein tussen Beekweide en De Hokhorst. 

  lees meer
 • Inventarisatie cultuurhistorische waardenkaart

  De gemeente Renswoude is bezig met het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart. Het bedrijf SB4 heeft opdracht gekregen om deze kaart voor onder meer de gemeente Renswoude op te stellen.

  Voor de inventarisatie van deze kaart zullen er in de periode april tot en met juli 2018 op diverse plaatsen in Renswoude, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, foto’s van panden vanaf de openbare weg worden gemaakt. Privéterrein wordt hierbij niet betreden.

  In juni of juli dit jaar zal er een informatieavond worden gehouden. Deze avond zal in een latere Heraut worden aangekondigd.

  Voor meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62  e.zech@renswoude.nl)

 • Lancering Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in Renswoude

  Op dinsdag 23 januari 2018 heeft de kick-off plaatsgevonden van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in de gemeente Renswoude.

  lees meer
 • Afvalkalender 2018

  De nieuwe afvalkalender is weer beschikbaar. Deze kunt u onder aan deze pagina downloaden of afhalen aan de balie in het gemeentehuis. Planning voor de komende weken is als volgt:

  • 22 december 2017: Gft-afval;
  • 28 december 2017: Plastic, metaal en drankenkarton (PDM);
  • 29 december 2017: Restafval;
  • 5 januari 2018: Gft-afval.

  Restafval op de vrijdag in de even weken. Gft-afval op de vrijdag in de oneven weken. PDM afval op de donderdag in de even weken. Oud papier elke tweede zaterdag van de maand.

  lees meer
Archief