HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Behoefte aan een openbare elektrische laadpaal? Geef het door!

  Wij vinden het belangrijk om een actueel beeld te krijgen van de behoefte aan elektrische laadpalen voor auto's in de gemeente. Daarom is besloten om de behoefte onder de bewoners en bedrijven in de kern van Renswoude te inventariseren. Bij voldoende animo worden de benodigde laadpalen kosteloos geplaatst door de gemeente. 

  lees meer
 • AED-netwerk uitgebreid met vier AED's

  Het AED-netwerk in Renswoude is uitgebreid met vier nieuwe Automatische Externe Defibrillators (AED's). Dit als onderdeel van een reanimatienetwerk van beschikbare burgerhulpverlener en AED's in de gemeente Renswoude. De eerste van de vier werd (woensdag 15 november) geplaatst door burgemeester Doornenbal en mw. Van Dijk namens de EHBO-vereniging Renswoude. 

  lees meer
 • Praat u mee over de toekomst van Renswoude?

  Op 1 januari 2021 hebben we één wet (de Omgevingswet) voor onze woon- en leefomgeving. Een belangrijke verplichting vanuit de Omgevingswet is het opstellen van een Omgevingsvisie. Een visie – de naam zegt het al – hoe onze omgeving (de bebouwde kom en het buitengebied van Renswoude) er in de toekomst gaat uitzien. Natuurlijk kan niemand in de toekomst kijken, maar we kunnen wel met elkaar overleggen over wat we belangrijk vinden. Wij zijn erg benieuwd naar hoe u en jij tegen Renswoude in 2030 aankijken.

  We vinden het belangrijk dat:

  • inwoners, organisaties en ondernemers weten wat de Omgevingswet en de Omgevingsvisie zijn en wat dit voor hen betekent;
  • inwoners, organisaties en ondernemers actief worden betrokken bij het opstellen van de Omgevingsvisie Renswoude.

  Zodoende wordt de Omgevingsvisie Renswoude een visie van ons allemaal.

  Doe mee!

  Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te praten en te denken over de Omgevingsvisie Renswoude, omdat we allemaal om Renswoude geven!
  Al uw en jouw suggesties zijn van harte welkom. Welke ontwikkelingen zijn belangrijk als het gaat om wonen, werken, leven en buitengebied? Deel ons uw suggesties, wensen en ideeën. Iedereen mag een bijdrage leveren aan de toekomst van Renswoude. Doe mee! Dit kan door:

 • OntdekRenswoude.nl (VVV)

  Wilt u weten wat Renswoude allemaal heeft te bieden op het gebied van recreatie en toerisme, kan dan snel op www.ontdekrenswoude.nl 

 • Mantelzorgcompliment aanvragen tot 2 december

  Wilt u uw mantelzorger bedanken voor de geboden zorg in 2017? Dan kunt u tot en met 1 december 2017 een aanvraag indienen voor een zogenaamd mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering in de vorm van een geldbedrag (€ 100,-).

  lees meer
 • Vrijwilligers gezocht voor “Boenen bij de Boeren”

  Gelderse Vallei start schoonmaak- en opruimactie voor pluimveehouders
  De gemeenten in de Gelderse Vallei zijn een schoonmaak- en opruimactie gestart om de door fipronil besmette stallen van pluimveehouders te reinigen. De campagne “Boenen bij de Boeren” werd gisteren gelanceerd tijdens een pluimveebijeenkomst in Barneveld. Het schoonmaken en het regelmatig verwijderen van mest en strooisel blijkt volgens deskundigen de meest effectieve manier om fipronil te bestrijden. Om pluimveehouders hierbij te helpen, worden vrijwilligers gezocht.

  lees meer
 • Nieuwsbrief Voorpoort 'aanleg spooronderdoorgangen Veenendaal'

  Aan de noordzijde van Veenendaal komen twee onderdoorgangen onder de spoorbaan Utrecht-Arnhem: één voor auto’s in het verlengde van Voorpoort en één voor langzaam verkeer in het verlengde van de Nieuweweg Noord.

  lees meer
 • Verspreiding jodiumtabletten

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Dit duurt naar verwachting twee weken. In de gemeente Renswoude worden deze tabletten niet verspreid.

  lees meer
 • Bladkorven voor gevallen blad

  Nu de herfst is begonnen, valt er weer veel blad van de bomen. Dit kan voor overlast zorgen. Op 13 plekken in de gemeente zijn bladkorven geplaatst waar de bladeren ingegooid kunnen worden. Deze plekken zijn gekozen omdat daar grote bomen van de gemeente staan waar veel blad vanaf komt. Ze blijven ongeveer 9 weken staan.

  lees meer
 • Ontwerppresentatie plein De Hokhorst

  Voor de herinrichting van het parkeerterrein De Hokhorst is een voorlopig ontwerp gemaakt. Voor meer informatie: dhr. J. van Essen, 0318-578160 / j.van.essen@renswoude.nl 

  lees meer
 • Inloopavond bestemmingsplan Taets van Amerongenweg (4 september a.s.)

  Op maandag 4 september a.s. organiseert de gemeente Renswoude een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan Taets van Amerongenweg. Deze inloopavond wordt gehouden in het verenigingsgebouw Rehoboth aan de Taets van Amerongenweg 66 in Renswoude.

  lees meer
 • Vragen en antwoorden over fipronil in eieren

  Bij diverse pluimveebedrijven in Nederland  is de afgelopen weken het verboden middel fipronil in eieren aangetroffen. Dit middel is waarschijnlijk in de eieren terechtgekomen via een behandeling tegen bloedluis bij kippen door een servicebedrijf.

  De ontwikkelingen rond deze besmetting van pluimveebedrijven hebben grote impact op de agrarische sector in de Gelderse Vallei, waartoe ook Renswoude behoort. Veel bedrijven krijgen te maken met ingrijpende maatregelen. Het gemeentebestuur van Renswoude leeft intens mee met alle betrokkenen. Na de vogelgriep is dit voor pluimveehouders een nieuwe klap die zij te verwerken krijgen. 

  lees meer
 • College luncht met 50-jarige huwelijksjubilarissen uit Renswoude.

  Alle bruidsparen in de gemeente Renswoude die in de eerste helft van 2017 50 jaren waren getrouwd ontvingen een uitnodiging voor een gezamenlijke lunch in restaurant De Hof op dinsdag 4 juli. Bij deze lunch was het college van burgemeester en wethouders van Renswoude aanwezig.

  lees meer
 • Werkzaamheden uitbreiding Beekweide

  Op dit moment wordt er gewerkt aan het bouw- en woonrijp maken van het gebied tussen De Hokhorst, de Leeuwerikweide, Beekweide en het Dickerijsterlaantje. Op maandag 19 juni start het opschonen van het terrein en het plaatsen van bouwhekken. De bestaande woningen blijven bereikbaar. Ook de omliggende wegen blijven toegankelijk. De werkzaamheden kunnen mogelijk enig ongemak veroorzaken, maar wij doen er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Volgens de planning worden de werkzaamheden rond november 2017 afgerond.

  lees meer
 • Beeldenroute De Grebbelinie rond Renswoude

  Kunstenaarscollectie 14Karaats organiseert van 13 mei t/m 1 oktober 2017 een tijdelijke Beeldenroute in het Grebbeliniegebied rond Renswoude. Speciaal voor dit gebied maken 16 kunstenaars een kunstwerk langs een uitgezette fiets- of wandelroute van 15 kilometer lengte. Deze tijdelijke kunstwerken zijn geïnspireerd op het bijzondere landschap van het verdedigingsgebied De Grebbelinie met zijn rijke cultuurhistorie. Burgemeester van Renswoude, mevrouw Doornenbal-van der Vlist, opent deze beeldenroute op 13 mei 2017 om 11.00 uur op het Fort aan de Buursteeg te Renswoude.

  lees meer
 • Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor de Buurtpreventie via WhatsApp.

  Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. Er is steeds vaker behoefte aan onderlinge communicatie tussen buurtbewoners. Een goed voorbeeld daarvan zijn WhatsApp-groepen. Via WhatsApp houden bewoners in hun eigen buurt een extra oogje in het zeil.

  WhatsApp-groepen in Renswoude kunnen goed werken tegen allerlei vormen van criminaliteit en overlast. Daarnaast geeft dit een verbetering van de saamhorigheid in de wijk en het verhoogt het veiligheidsgevoel bij veel bewoners. Aanmelden kan via: www.renswoude.nl/buurtpreventie

 • Klimaat, tuin en de afvoer van regenwater

  Door klimaatverandering en het bestraten van tuinen ontstaan problemen met de afvoer van regenwater. Met de aanleg van regenwaterrioleringen wordt een deel van de wateroverlast voorkomen. Daarnaast vragen we aandacht voor het belang van een groene, levende tuin. 

  lees meer
Archief