Het college vergadert elke dinsdagmorgen. U vindt hier de besluitenlijsten. Alleen de openbare besluiten worden vermeld.