Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Op deze besluitenlijsten worden alleen de openbare besluiten vermeld.