Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Op deze besluitenlijsten worden alleen de openbare besluiten vermeld.

 

juli 2022

In de weken van 11 juli tot en met 14 augustus zijn er geen vergaderingen geweest. 
De besluitenlijst van 5 juli is vastgesteld in de vergadering van 16 augustus.